Tỷ giá ZAR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 19:45:13 22/10/2021

Chuyển đổi Rand Nam Phi (R) (ZAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Rand Nam Phi (R) hôm nay là 1 ZAR = 1.364,00 VND. Tỷ giá trung bình ZAR được tính từ dữ liệu của 1 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rand Nam Phi (R).

1 ZAR = 1.364,00 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 ZAR = 1.364,00 VND, 19:45:13 22/10/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: VIB.

Xem thêm so sánh tỷ giá ZAR

Bảng tỷ giá Rand Nam Phi (R) (ZAR) tại 1 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Rand Nam Phi (R) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá ZAR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
VIB1.334,001.394,00
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rand Nam Phi (R) (ZAR) hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá ZAR tại 1 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Rand Nam Phi (R) (ZAR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rand Nam Phi (R) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Rand Nam Phi (R) với giá thấp nhất là: 1 ZAR = 1.334,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rand Nam Phi (R) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Rand Nam Phi (R) với giá cao nhất là: 1 ZAR = 1.334,00 VND

Ngân hàng bán Rand Nam Phi (R) (ZAR)

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Rand Nam Phi (R) với giá thấp nhất là: 1 ZAR = 1.394,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rand Nam Phi (R) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Rand Nam Phi (R) với giá cao nhất là: 1 ZAR = 1.394,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rand Nam Phi (R) với giá cao nhất.

Tỷ giá Rand Nam Phi - Tỷ giá ZAR mới nhất hôm nay 22/10/2021 - Web giá
4.1 trên 483 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp