Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:40:13 22/09/2023

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 29.830,91 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 29.830,91 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 29.830,91 VND, 07:40:13 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank29.233,0029.350,0030.408,0030.500,00
ACB29.592,0030.335,00
Agribank29.543,0029.721,0030.385,00
Bảo Việt29.512,0030.290,00
BIDV29.315,0029.492,0030.399,00
CBBankwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgiá.com
HDBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtweb giáweb giá
MSBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SCBweb giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
SeABankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comweb giá
UOBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VIBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgia.comweb giá
Vietcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VPBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgia.comweb giáwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 29.044,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 29.167,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.707,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.757,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.151,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.129,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 30.680,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 30.580,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá