Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 22/07/2024

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 32.647,46 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 32.647,46 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 32.647,46 VND, 22:55:12 22/07/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank31.971,0032.100,0033.359,0033.460,00
ACB32.251,0033.359,00
Agribank32.052,0032.245,0033.216,00
Bảo Việt32.316,0033.121,00
BIDV32.182,0032.377,0033.425,00
CBBankweb giáxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankweb giáweb giáweb giá
GPBankxem tại webgia.com
HDBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
Hong Leongweb giáweb giáwebgia.com
HSBCweb giáwebgia.comweb giáweb giá
Indovinaweb giáwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
MBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
NCBweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgiá.com
PGBankwebgiá.comwebgiá.com
PublicBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
PVcomBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
SHBwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
TPBwebgiá.comwebgia.comweb giá
UOBxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VIBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietABankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
VietBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (22/07/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.713,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.903,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.488,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.538,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 33.051,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 33.121,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.570,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.470,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh hôm nay - Tỷ giá GBP mới nhất 22/07/2024 - Web giá
4.6 trên 854 đánh giá