Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 13:30:12 28/07/2021

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 31.829,99 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 31.829,99 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 31.829,99 VND, 13:30:12 28/07/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank31.300,0031.426,0032.227,0032.330,00
ACB31.738,0032.180,00
Agribank31.448,0031.638,0032.233,00
Bảo Việt31.568,0032.474,00
BIDV31.271,0031.460,0032.533,00
CBBankxem tại webgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankweb giáweb giá
HDBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Indovinawebgiá.comweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
OCBweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
OceanBankweb giáwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comweb giá
SCBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
SeABankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáwebgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
UOBwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgiá.comwebgia.com
VietABankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VRBweb giáwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (28/07/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.966,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.129,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.751,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.845,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng GPBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.798,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.054,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.533,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.474,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 28/07/2021 - Web giá
4.8 trên 479 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp