Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:25:12 28/09/2022

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 25.317,27 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 25.317,27 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 25.317,27 VND, 09:25:12 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank24.819,0024.918,0025.847,0025.930,00
ACB25.185,0025.572,00
Agribank24.898,0025.048,0025.682,00
Bảo Việt25.077,0025.986,00
BIDV24.844,0024.994,0025.911,00
CBBankweb giáwebgiá.com
Đông Áweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
HSBCwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtxem tại webgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Nam Áweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
OCBwebgia.comweb giáwebgiá.comweb giá
OceanBankwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comweb giáwebgia.com
SCBwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
SHBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
UOBwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankwebgia.comweb giáwebgiá.com
VietBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VietinBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 24.525,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 24.759,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 25.295,00 VND

+ Ngân hàng PGBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 25.379,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 25.527,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 25.477,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 26.192,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 26.092,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá