Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 19:05:15 22/10/2021

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 31.316,95 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 31.316,95 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 31.316,95 VND, 19:05:15 22/10/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank31.036,0031.161,0032.078,0032.180,00
ACB31.137,0031.727,00
Agribank30.917,0031.104,0031.694,00
Bảo Việt31.031,0031.953,00
BIDV30.718,0030.904,0031.965,00
CBBankwebgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comwebgia.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinaxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Kiên Longwebgia.comwebgia.com
Liên Việtweb giáxem tại webgia.com
MSBwebgiá.comweb giá
MBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankweb giáweb giáweb giáwebgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
SeABankweb giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
TPBweb giáweb giáweb giá
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VietBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.453,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.589,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.243,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.302,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.565,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.514,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.078,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.180,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 22/10/2021 - Web giá
4.1 trên 483 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp