Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:00:17 27/02/2021

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 32.065,78 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 32.065,78 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 32.065,78 VND, 10:00:17 27/02/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank31.735,0031.863,0032.642,0032.740,00
ACB31.763,0032.362,00
Agribank31.721,0031.912,0032.481,00
Bảo Việt31.859,0032.353,00
BIDV31.377,0031.567,0032.466,00
CBBankwebgiá.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.comwebgiá.com
HDBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
HSBCweb giáxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Indovinaxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgiá.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.com
MBxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.com
Nam Áwebgiá.comweb giáweb giá
NCBwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
OCBwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankweb giáweb giá
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
PVcomBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Sacombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
SCBweb giáweb giáweb giáwebgiá.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBweb giáwebgiá.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comweb giáweb giá
TPBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
UOBweb giáweb giáxem tại webgia.com
VIBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VietBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 27/02/2021 - Web giá
4.2 trên 473 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (27/02/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.210,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.567,00 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.108,00 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.361,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng HDBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.280,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.156,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.066,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.066,00 VND