Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 15:25:12 13/05/2021

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 32.338,11 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 32.338,11 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 32.338,11 VND, 15:25:12 13/05/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank31.921,0032.049,0032.830,0032.930,00
ACB32.292,0032.900,00
Agribank31.943,0032.136,0032.707,00
Bảo Việt32.149,0032.661,00
BIDV31.703,0031.894,0032.983,00
CBBankwebgia.comwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
GPBankxem tại webgia.comwebgiá.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comweb giá
HSBCwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Indovinawebgia.comweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
Nam Áxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
OceanBankwebgia.comxem tại webgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Sacombankweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgia.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comwebgia.comweb giá
UOBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VIBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietABankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietBankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Vietcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankweb giáwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 13/05/2021 - Web giá
4.5 trên 476 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (13/05/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.441,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.594,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.241,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.304,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng HDBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.633,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.483,00 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.084,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.950,00 VND