Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:14 03/12/2020

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 30.858,48 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 30.858,48 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 30.858,48 VND, 22:55:14 03/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank30.447,0030.569,0031.213,0031.310,00
ACB30.719,0031.297,00
Agribank30.435,0030.619,0031.180,00
Bảo Việt30.847,0030.903,0031.255,00
BIDV30.343,0030.526,0031.224,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Eximbankweb giáwebgia.comwebgia.com
GPBankweb giáwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBwebgiá.comweb giá
MBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comweb giáwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgiá.comwebgiá.com
PGBankwebgia.comwebgiá.com
PublicBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
SHBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
TPBweb giáweb giáweb giá
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comwebgiá.comweb giá
VietBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VPBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 03/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (03/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Nam Á đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.099,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.265,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 30.847,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 30.903,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.067,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.111,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.650,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.520,00 VND