Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:30:15 29/05/2022

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 29.183,30 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 29.183,30 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 29.183,30 VND, 08:30:15 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank28.660,0028.775,0029.791,0029.880,00
ACB28.981,0029.564,00
Agribank28.768,0028.942,0029.619,00
Bảo Việt28.748,0029.795,00
BIDV28.669,0028.842,0029.910,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.com
Đông Áweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Eximbankxem tại webgia.comweb giáweb giá
GPBankweb giáweb giá
HDBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Hong Leongweb giáweb giáxem tại webgia.com
HSBCweb giáwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Indovinawebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Kiên Longwebgiá.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
MBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
OCBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
OceanBankweb giáwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
PVcomBankweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comweb giáweb giá
VIBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietBankweb giáwebgiá.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankweb giáwebgiá.comwebgia.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 28.296,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 28.525,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.082,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.132,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 29.495,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 29.476,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.910,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.880,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá