Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:00:12 24/04/2024

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 31.490,88 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 31.490,88 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 31.490,88 VND, 09:00:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank30.834,0030.958,0032.199,0032.300,00
ACB31.392,0032.094,00
Agribank30.785,0030.971,0031.939,00
Bảo Việt31.062,0031.839,00
BIDV30.885,0031.072,0032.173,00
CBBankwebgia.comwebgiá.com
Đông Áweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Eximbankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongweb giáwebgiá.comwebgia.com
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Indovinaweb giáwebgia.comwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgiá.com
Liên Việtxem tại webgia.comwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
MBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáweb giáxem tại webgia.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
OCBweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Saigonbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
SeABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SHBweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
UOBweb giáweb giáxem tại webgia.com
VIBwebgia.comweb giáweb giáweb giá
VietABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankweb giáweb giáxem tại webgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.120,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.250,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.446,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 31.496,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.950,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 30.900,00 VND

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.452,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.300,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh hôm nay - Tỷ giá GBP mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá