Tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 25/03/2023

Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 28.738,66 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).

1 GBP = 28.738,66 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 28.738,66 VND, 22:55:12 25/03/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá GBP

Bảng tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank28.208,0028.322,0029.446,0029.540,00
ACB28.450,0029.129,00
Agribank28.325,0028.496,0029.147,00
Bảo Việt28.408,0029.179,00
BIDV28.233,0028.403,0029.481,00
CBBankxem tại webgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
Indovinaweb giáwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgiá.comwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
MBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
NCBweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
SCBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comwebgia.comweb giá
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBweb giáwebgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comwebgia.comweb giá
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (25/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 27.955,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 28.131,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 28.531,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 28.622,00 VND

Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 29.047,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 28.947,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.820,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 29.720,00 VND

Tỷ giá Bảng Anh - Tỷ giá GBP mới nhất hôm nay 25/03/2023 - Web giá
4.6 trên 724 đánh giá