So sánh tỷ giá GBP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 05:22:40 16/12/2018

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 15 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£). Bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HSBC, MaritimeBank, MBBank, Sacombank, SCB, SHB, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 GBP = 29.267,87 VNĐ
Bảng Anh (£)
GBP
VND
(cập nhật: 05:22:40 16/12/2018)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua GBP và giá bán GBP tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) tại 15 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
ACB29.089,00
Agribank29.078,0029.254,0029.518,00
BIDV29.068,0029.243,0029.528,00
Đông Á29.060,0029.150,0029.530,0029.520,00
Eximbank29.086,0029.173,0029.474,00
HSBC28.641,0028.974,0029.776,0029.776,00
MaritimeBank29.139,0029.431,00
MBBank29.085,0029.231,0029.779,00
Sacombank29.176,0029.226,0029.540,0029.440,00
SCB29.070,0029.190,0029.520,0029.510,00
SHB29.116,0029.336,0029.536,00
Techcombank28.812,0029.138,0029.633,00
TPBank28.813,0029.031,0029.453,00
Vietcombank28.984,2629.188,5829.448,30
VietinBank28.926,0029.146,0029.486,00

Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) trong nước hôm nay (16/12/2018)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 15 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt GBP với giá thấp nhất là: 28.641,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản GBP với giá thấp nhất là: 28.974,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt GBP với giá cao nhất là: 29.176,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản GBP với giá cao nhất là: 29.336,00 vnđ / 1 GBP

Ngân hàng bán ngoại tệ Bảng Anh (£) (GBP)

+ Ngân hàng MaritimeBank đang bán tiền mặt GBP với giá thấp nhất là: 29.431,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản GBP với giá thấp nhất là: 29.440,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt GBP với giá cao nhất là: 29.779,00 vnđ / 1 GBP

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản GBP với giá cao nhất là: 29.776,00 vnđ / 1 GBP

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com