Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 14:25:16 28/07/2021

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 22.987 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 22.987 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 22.987 VND, 14:25:16 28/07/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank22.90022.92023.10023.100
ACB22.90022.92023.08023.080
Agribank22.91022.92023.100
Bảo Việt22.89022.89023.110
BIDV22.91022.91023.110
CBBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Indovinawebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.comweb giá
Liên Việtwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
MSBweb giáxem tại webgia.com
MBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comweb giáwebgia.com
NCBweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comweb giá
PGBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
PVcomBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SHBxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comweb giáwebgia.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VIBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
VietABankweb giáwebgia.comweb giá
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietinBankweb giáwebgia.comweb giá
VPBankwebgia.comweb giáweb giá
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (28/07/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.820 VND

+ Ngân hàng PVcomBank, UOB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.880 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 22.940 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.000 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.080 VND

+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.060 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.212 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.120 VND

Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 28/07/2021 - Web giá
4.8 trên 479 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp