Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:30:16 02/12/2020

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.115 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.115 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.115 VND, 22:30:16 02/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.03023.05023.21023.210
ACB23.04023.06023.22023.220
Agribank23.04523.05523.215
Bảo Việt23.04023.04023.220
BIDV23.05023.05023.230
CBBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Eximbankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Hong Leongwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
HSBCxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Indovinaweb giáwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Liên Việtwebgia.comweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
NCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
OceanBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
PGBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
PublicBankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
PVcomBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Sacombankxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SeABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
UOBwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VIBweb giáweb giáweb giá
VietABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáweb giá
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VRBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 02/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (02/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.950 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.950 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.090 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.100 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.200 VND

+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.135 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.250 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.235 VND