Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 17:10:12 31/05/2023

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.438 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.438 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.438 VND, 17:10:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.27023.29023.61023.810
ACB23.20023.35023.70023.640
Agribank23.27523.30523.635
Bảo Việt23.34023.36023.600
BIDV23.34023.34023.640
CBBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
GPBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comweb giáwebgiá.com
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comweb giá
Liên Việtxem tại webgia.comweb giáweb giá
MSBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
MBweb giáweb giáwebgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáwebgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
OCBwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
OceanBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
PVcomBankweb giáweb giáwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
SCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VPBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VRBwebgia.comwebgiá.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.540 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.560 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.380 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.380 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.592 VND

+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.540 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.750 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.810 VND

Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá