Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:10:12 28/09/2022

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.721 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.721 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.721 VND, 10:10:12 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.58023.60023.88023.970
ACB23.60023.64023.90023.840
Agribank23.58023.60023.880
Bảo Việt23.58523.60523.865
BIDV23.60523.60523.885
CBBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Eximbankweb giáwebgia.comwebgia.com
GPBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
HDBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinaweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgiá.comweb giáweb giá
MSBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
NCBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
OceanBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
PVcomBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SCBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
SeABankwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comweb giáwebgiá.com
UOBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBweb giáweb giáxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VietCapitalBankweb giáwebgiá.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comweb giáwebgiá.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VRBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.510 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.480 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.668 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.660 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.810 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.810 VND

+ Ngân hàng MSB, VIB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.030 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.025 VND

Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá