Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:40:17 21/01/2021

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.050 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.050 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.050 VND, 22:40:17 21/01/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank22.98023.00023.15023.150
ACB22.97022.99023.15023.150
Agribank22.97022.99023.165
Bảo Việt22.97022.97023.150
BIDV22.97522.97523.175
CBBankwebgia.comwebgiá.comweb giá
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankweb giáweb giáwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongweb giáwebgiá.comweb giá
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Indovinaweb giáwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.comweb giá
Liên Việtwebgiá.comwebgia.comweb giá
MSBweb giáweb giá
MBwebgiá.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
NCBwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
PVcomBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SeABankweb giáweb giáweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
Vietcombankweb giáwebgiá.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comweb giáwebgiá.com
VPBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 21/01/2021 - Web giá
4.0 trên 471 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (21/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.910 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.955 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 22.995 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.017 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.105 VND

+ Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.150 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.260 VND

+ Ngân hàng HSBC, MB, NCB, PublicBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.170 VND