Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:55:12 24/04/2024

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25.281 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 25.281 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25.281 VND, 09:55:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.15025.20025.48725.487
ACB25.20025.25025.48725.487
Agribank25.18525.18825.488
Bảo Việt25.13025.15025.488
BIDV25.18725.18725.487
CBBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
GPBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comweb giáweb giá
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Indovinaweb giáweb giáweb giá
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
MSBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
MBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Nam Áweb giáwebgia.comwebgiá.com
NCBweb giáweb giáweb giáwebgiá.com
OCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OceanBankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
PGBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
PublicBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SHBweb giáxem tại webgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
UOBweb giáwebgia.comwebgiá.com
VIBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietABankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VRBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.130 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.130 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.335 VND

+ Ngân hàng HSBC, OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.335 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND

+ Ngân hàng Agribank, GPBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.488 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.488 VND

Tỷ giá USD - Đô Mỹ - Đô la Mỹ hôm nay - Tỷ giá USD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá