Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 12:05:15 23/04/2021

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.048 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.048 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.048 VND, 12:05:15 23/04/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank22.97022.99023.14023.140
ACB22.96022.98023.14023.140
Agribank22.97022.99023.160
Bảo Việt22.95522.95523.155
BIDV22.96522.96523.165
CBBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Eximbankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankweb giáweb giáwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Indovinawebgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comweb giáweb giá
MSBwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Nam Áweb giáwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
OCBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
OceanBankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
PGBankwebgia.comweb giáwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comweb giá
Techcombankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comweb giá
UOBweb giáweb giáwebgiá.com
VIBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietABankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
VPBankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
VRBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 23/04/2021 - Web giá
5 trên 475 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (23/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.890 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.945 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.000 VND

+ Ngân hàng Indovina, SCB, VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.000 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng ABBank, ACB, Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.140 VND

+ Ngân hàng ABBank, ACB, Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.140 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.350 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.200 VND