Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 24.260 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 24.260 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 24.260 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank24.08024.10024.45024.470
ACB24.10024.15024.55024.450
Agribank24.13024.15024.490
Bảo Việt24.12524.14524.445
BIDV24.13024.13024.430
CBBankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comweb giáwebgiá.com
GPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
MSBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
MBweb giáweb giáweb giáxem tại webgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comweb giá
NCBweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
OCBwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
PGBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
SCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
SHBwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giá
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.013 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.063 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.350 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.430 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.373 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.329 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.730 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.730 VND

Tỷ giá USD - Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá