Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:15:12 16/07/2024

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25.295 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 25.295 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25.295 VND, 16:15:12 16/07/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.21725.23725.45725.457
ACB25.16025.19025.45725.457
Agribank25.23025.23725.457
Bảo Việt25.22025.24025.457
BIDV25.23725.23725.457
CBBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Eximbankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HDBankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
MSBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
MBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
Nam Áweb giáwebgia.comweb giá
NCBwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OceanBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankweb giáweb giáweb giá
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgiá.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
VietABankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VietinBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
VPBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VRBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (16/07/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.980 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.037 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.281 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.300 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng VietinBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.425 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.455 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.460 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.458 VND

Tỷ giá USD - Đô Mỹ - Đô la Mỹ hôm nay - Tỷ giá USD mới nhất 16/07/2024 - Web giá
4.6 trên 854 đánh giá