Tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 13:05:12 28/06/2022

Chuyển đổi Đô la Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 23.232 VND. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.

1 USD = 23.232 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 23.232 VND, 13:05:12 28/06/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá USD

Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.07023.09023.39023.390
ACB23.13023.16023.45023.350
Agribank23.09023.10023.380
Bảo Việt23.13023.13023.350
BIDV23.11023.11023.390
CBBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Đông Áweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgiá.comweb giáwebgia.com
GPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
HSBCxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Indovinaweb giáwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
MSBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
MBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
NCBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
PGBankweb giáweb giáwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Sacombankweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comweb giáwebgiá.com
SCBweb giáwebgiá.comwebgia.comweb giá
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Techcombankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgiá.comweb giáwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietABankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgiá.comweb giá
VPBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Mỹ (USD) hôm nay (28/06/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.985 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.985 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.160 VND

+ Ngân hàng ACB, GPBank, HSBC, Kiên Long, PGBank, VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.160 VND

Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.280 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.265 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.671 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 23.613 VND

Tỷ giá Đô Mỹ - Đô la Mỹ - Tỷ giá USD mới nhất hôm nay 28/06/2022 - Web giá
4.2 trên 603 đánh giá