Tỷ giá JPY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay là 1 JPY = 163.56 VND.
Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.635.600,00 VND.

1 JPY = 163,56 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 JPY = 163,56 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá JPY

Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá JPY hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank159,97160,62169,34169,85
ACB161,30162,11166,65166,65
Agribank158,80159,44163,74
Bảo Việt160,16169,88
BIDV157,48158,43165,75
CBBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comwebgiá.comweb giá
Hong Leongweb giáwebgia.comwebgiá.com
HSBCweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
MSBwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Nam Áwebgia.comwebgiá.comweb giá
NCBweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
OceanBankweb giáweb giáwebgiá.com
PGBankxem tại webgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankweb giáwebgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
SeABankweb giáweb giáweb giáxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Techcombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giá
VietABankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankweb giáweb giáwebgia.com
Vietcombankweb giáwebgia.comweb giá
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankweb giáwebgia.comweb giá
VRBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 157,48 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 158,43 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 162,50 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 162,99 VND

Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 163,74 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 165,70 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 171,38 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 169,88 VND

Tỷ giá Yên Nhật - Tỷ giá JPY mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá