Tỷ giá JPY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:00:15 29/05/2022

Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay là 1 JPY = 182.09 VND.
Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.820.900,00 VND.

1 JPY = 182,09 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 JPY = 182,09 VND, 09:00:15 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá JPY

Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá JPY hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank178,80179,52187,33187,89
ACB179,78180,69184,32184,32
Agribank179,80180,52184,72
Bảo Việt178,21187,36
BIDV178,63179,71187,87
CBBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Đông Áweb giáwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
Indovinaweb giáwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comwebgiá.com
MSBwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
MBweb giáweb giáweb giáweb giá
Nam Áweb giáweb giáweb giá
NCBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
OCBwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PGBankwebgiá.comweb giá
PublicBankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
PVcomBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankweb giáwebgia.comweb giá
SCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
SHBweb giáwebgia.comweb giá
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
UOBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VRBweb giáwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 174,08 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 175,98 VND

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 180,47 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 181,60 VND

Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 184,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 183,58 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 189,00 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 189,00 VND

Tỷ giá Yên Nhật - Tỷ giá JPY mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá