Tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:14 03/12/2020

Chuyển đổi Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) hôm nay là 1 CNY = 3.456 VND. Tỷ giá trung bình CNY được tính từ dữ liệu của 19 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đồng Nhân Dân Tệ (¥).

1 CNY = 3.456 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CNY = 3.456 VND, 22:55:14 03/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MSB, MB, OCB, OceanBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Xem thêm so sánh tỷ giá CNY

Bảng tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY) tại 19 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CNY hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV3.4773.575
Eximbank3.4853.587
HDBank3.4183.639
Indovina3.5183.828
Liên Việt3.4433.608
MSBwebgiá.comweb giá
MBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
OCBwebgiá.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankwebgiá.comwebgiá.com
Saigonbankweb giáxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comwebgia.com
Techcombankweb giáwebgia.com
TPBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VietinBankxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Nhân dân tệ - Yuan Trung Quốc - RMB - Ren Min Bi - Tỷ giá CNY mới nhất hôm nay 03/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY) hôm nay (03/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 19 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 2.508 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 2.508 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.482 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.518 VND

Ngân hàng bán Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 2.993 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 2.993 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.828 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.689 VND