Tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:45:12 24/04/2024

Chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti hôm nay là 1 KWD = 83.868,45 VND. Tỷ giá trung bình KWD được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti.

1 KWD = 83.868,45 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KWD = 83.868,45 VND, 10:45:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KWD

Bảng tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV80.147,0085.046,00
TPB86.055,00
Vietcombank82.400,1385.694,10
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 80.147,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 82.400,13 VND

Ngân hàng bán Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 85.046,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 86.055,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

Tỷ giá Đồng Dinar hôm nay - Tỷ giá KWD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá