Tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:40:12 22/09/2023

Chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti hôm nay là 1 KWD = 80.769,79 VND. Tỷ giá trung bình KWD được tính từ dữ liệu của 2 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti.

1 KWD = 80.769,79 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KWD = 80.769,79 VND, 09:40:12 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KWD

Bảng tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 2 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
TPB82.113,00
Vietcombank78.509,2281.687,15
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 78.509,22 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 78.509,22 VND

Ngân hàng bán Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 81.687,15 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 82.113,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

Tỷ giá Đồng Dinar - Tỷ giá KWD mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá