Tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:15 05/04/2020

Chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 KWD = 75.657,00 VND
(TPBank)
(Tỷ giá mua TPBank: 1 KWD = 75.657,00 VND, 22:55:15 05/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti. Bao gồm: TPBank, Vietcombank. Xem thêm so sánh tỷ giá KWD

So sánh tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 2 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
TPBank75.657,0075.707,0076.581,00
Vietcombank75.227,7278.212,16
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) hôm nay (06/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 1 KWD = 75.657,00 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản KWD với giá thấp nhất là: 1 KWD = 75.227,72 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 1 KWD = 75.657,00 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản KWD với giá cao nhất là: 1 KWD = 75.707,00 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 1 KWD = 76.581,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 1 KWD = 78.212,16 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá cao nhất.