So sánh tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:45:13 17/10/2018

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti. Bao gồm: TPBank, Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 KWD = 77.301,29 VNĐ
Đồng Dinar Kuwaiti
KWD
VND
(cập nhật: 08:45:13 17/10/2018)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua KWD và giá bán KWD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 2 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
TPBank75.746,0075.596,0078.412,00
Vietcombank76.868,3879.884,09

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) trong nước hôm nay (17/10/2018)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 75.746,00 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản KWD với giá thấp nhất là: 75.596,00 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 75.746,00 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản KWD với giá cao nhất là: 76.868,38 vnđ / 1 KWD

Ngân hàng bán ngoại tệ Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 78.412,00 vnđ / 1 KWD

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 79.884,09 vnđ / 1 KWD

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá cao nhất.

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com