Tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 25/03/2023

Chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti hôm nay là 1 KWD = 78.629,95 VND. Tỷ giá trung bình KWD được tính từ dữ liệu của 2 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti.

1 KWD = 78.629,95 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KWD = 78.629,95 VND, 22:55:12 25/03/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KWD

Bảng tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 2 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
TPB79.594,00
Vietcombank76.611,4879.684,38
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) hôm nay (26/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 76.611,48 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 76.611,48 VND

Ngân hàng bán Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 79.594,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 79.684,38 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.

Tỷ giá Đồng Dinar - Tỷ giá KWD mới nhất hôm nay 26/03/2023 - Web giá
4.6 trên 724 đánh giá