Tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:17 02/12/2020

Chuyển đổi Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti hôm nay là 1 KWD = 76.966,82 VND. Tỷ giá trung bình KWD được tính từ dữ liệu của 2 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đồng Dinar Kuwaiti.

1 KWD = 76.966,82 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KWD = 76.966,82 VND, 22:55:17 02/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KWD

Bảng tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) tại 2 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
TPB76.589,0076.639,0077.469,00
Vietcombank75.585,5778.551,53
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đồng Dinar - Tỷ giá KWD mới nhất hôm nay 02/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Dinar Kuwaiti (KWD) hôm nay (02/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 76.589,00 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 75.585,57 VND

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 76.589,00 VND

+ Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 76.639,00 VND

Ngân hàng bán Đồng Dinar Kuwaiti (KWD)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất là: 1 KWD = 77.469,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất là: 1 KWD = 78.551,53 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Đồng Dinar Kuwaiti với giá cao nhất.