Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 22/07/2024

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 16.885 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

1 AUD = 16.885 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.885 VND, 22:55:12 22/07/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá AUD

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.52516.59117.28917.350
ACB16.52816.63717.20817.208
Agribank16.61916.68617.184
Bảo Việt15.88017.208
BIDV16.62816.72817.236
CBBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankweb giáxem tại webgia.comweb giá
GPBankwebgiá.com
HDBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Indovinaweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgiá.comweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
MBwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Nam Áweb giáwebgiá.comweb giá
NCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
OceanBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PublicBankweb giáweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgiá.comweb giáweb giá
TPBwebgiá.comwebgiá.comweb giá
UOBwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VIBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
VietABankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgiá.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (22/07/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.352 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.880 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.822 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.842 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.096 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.170 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.856 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.450 VND

Tỷ giá Đô Úc hôm nay - Tỷ giá AUD mới nhất 22/07/2024 - Web giá
4.6 trên 854 đánh giá