Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:15:12 07/02/2023

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 16.237 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

1 AUD = 16.237 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.237 VND, 08:15:12 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá AUD

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.24216.30717.11017.170
ACB15.91816.02216.35816.358
Agribank15.85215.91616.522
Bảo Việt15.91616.484
BIDV15.93616.03216.545
CBBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Đông Áwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Eximbankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
GPBankwebgia.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Hong Leongxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
MBwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nam Áwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comweb giá
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankweb giáxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBweb giáweb giáweb giáwebgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBwebgia.comweb giáwebgia.com
UOBweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VietBankwebgia.comwebgia.comweb giá
VietCapitalBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
Vietcombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VPBankwebgia.comwebgia.comweb giá
VRBxem tại webgia.comweb giáweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.390 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.480 VND

+ Ngân hàng ABBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.242 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.446 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.321 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.358 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.641 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.170 VND

Tỷ giá Đô Úc - Tỷ giá AUD mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá