Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:20:12 24/04/2024

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 16.449 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

1 AUD = 16.449 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.449 VND, 09:20:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá AUD

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.10016.16516.85516.910
ACB16.32816.43516.83616.836
Agribank16.13816.20316.702
Bảo Việt16.24616.809
BIDV16.10716.20416.700
CBBankweb giáwebgia.comweb giá
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankweb giá
HDBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comxem tại webgia.com
MSBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nam Áwebgia.comweb giáwebgia.com
NCBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankweb giáweb giáwebgia.com
SCBweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comweb giá
TPBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
UOBwebgiá.comwebgia.comweb giá
VIBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.770 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.860 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.384 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.435 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.200 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.200 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.439 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.110 VND

Tỷ giá Đô Úc hôm nay - Tỷ giá AUD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá