Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:15:16 01/12/2020

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 16.989 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

1 AUD = 16.989 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 16.989 VND, 18:15:16 01/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá AUD

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.65016.71617.32417.380
ACB16.72916.83917.22417.224
Agribank16.68416.75117.292
Bảo Việt16.87917.194
BIDV16.71516.81617.285
CBBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtwebgiá.comwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgia.com
MBxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
OCBwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankweb giáxem tại webgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Sacombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
SeABankwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBweb giáweb giáwebgia.com
UOBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankweb giáweb giáwebgiá.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankweb giáwebgiá.comwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Úc - Tỷ giá AUD mới nhất hôm nay 01/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (01/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng PublicBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.441 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.607 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.959 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.320 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.795 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.160 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.548 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.402 VND