Tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 15:40:17 13/05/2021

Chuyển đổi Đô la Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Úc hôm nay là 1 AUD = 17.802 VND. Tỷ giá trung bình AUD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Úc.

1 AUD = 17.802 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 17.802 VND, 15:40:17 13/05/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá AUD

Bảng tỷ giá Đô la Úc (AUD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá AUD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.45817.52818.14418.200
ACB17.77417.89118.30118.301
Agribank17.49217.56218.078
Bảo Việt17.59018.032
BIDV17.45317.55918.065
CBBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Đông Áweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankweb giáwebgia.com
HDBankweb giáwebgiá.comweb giá
Hong Leongwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Indovinawebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Liên Việtwebgia.comxem tại webgia.com
MSBweb giáwebgia.com
MBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Nam Áxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
NCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
OceanBankweb giáwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
PVcomBankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comweb giá
SCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
UOBweb giáweb giáwebgia.com
VIBwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankweb giáweb giáweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VPBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Úc - Tỷ giá AUD mới nhất hôm nay 13/05/2021 - Web giá
4.5 trên 476 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay (13/05/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.280 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.368 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.859 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.913 VND

Ngân hàng bán Đô la Úc (AUD)

+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.939 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 17.930 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 19.416 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 18.301 VND