Biểu đồ giá dầu thô thế giới


Crude Oil (WTI) - USOIL

Xem biểu đồ Crude Oil (WTI) - USOIL nâng cao, nhiều công cụ hơn tại TradingView


Crude Oil (Brent) - UKOIL

Xem biểu đồ Crude Oil (Brent) - UKOIL nâng cao, nhiều công cụ hơn tại TradingView

Nguồn: TradingView
Giá dầu thô thế giới - Crude Oil (Brent) UKOIL, Crude Oil (WTI) USOIL - Web giá
5 trên 750 đánh giá