Lãi suất gửi tiết kiệm SCB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 18:50:08 05/04/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn (SCB) được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Năm Hàng 6 tháng Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn webgia.comwebgiá.com-xem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
1 tháng xem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com-https://webgia.comwebgia.com
2 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
3 tháng webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
4 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com-4,70%webgiá.com
5 tháng webgia.com-webgiá.comwebgiá.com4,71%xem tại webgia.com
6 tháng webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
7 tháng xem tại webgia.comwebgia.com-https://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
8 tháng webgia.com-webgiá.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
9 tháng 7,10%https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com6,20%
10 tháng webgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.com
11 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
12 tháng webgiá.com-xem tại webgia.comhttps://webgia.com6,93%webgia.com
13 tháng https://webgia.comxem tại webgia.com-webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
15 tháng webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
18 tháng webgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
24 tháng https://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comhttps://webgia.com
36 tháng webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng
< 1,5 tỷ 1,5 - 4 tỷ 4 - 10 tỷ ≥ 10 tỷ < 1,5 tỷ 1,5 - 4 tỷ 4 - 10 tỷ ≥ 10 tỷ
1 tháng xem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
2 đến 5 tháng https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.com4,70%webgia.com
6 tháng https://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.com7,94%
7 tháng https://webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com7,96%
8 tháng 8,13%webgiá.com8,25%xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,90%7,98%
9 tháng https://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com7,82%https://webgia.comxem tại webgia.com
10 tháng xem tại webgia.com8,29%webgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,94%webgiá.com
11 tháng https://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com7,86%xem tại webgia.comwebgiá.com
12 tháng webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.com8,66%https://webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
13 tháng webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com
15 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
18 tháng 8,58%webgia.comwebgiá.com8,76%xem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
24 tháng webgiá.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
36 tháng 8,38%webgia.comwebgia.comwebgiá.com7,70%https://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com

Lưu ý: Bảng giá gửi tiết kiệm ONLINE đã bao gồm lãi suất ưu đãi cộng thêm
Chú thích:
    1,5 - 4 tỷ: Tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1,5 Tỷ và nhỏ hơn 4 Tỷ.
    4 - 10 tỷ: Tiền gửi nhiêu hơn hoặc bằng 4 Tỷ và nhỏ hơn 10 Tỷ.

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Năm Hàng 6 tháng Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com-https://webgia.com-
7 ngày 0,00%xem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgiá.com
14 ngày webgiá.com-webgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com-
21 ngày webgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
1 tháng 0,00%https://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com0,00%
2 tháng webgiá.com-https://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
3 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comhttps://webgia.com
4 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
5 tháng https://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.com
6 tháng webgia.comwebgia.com0,00%https://webgia.com0,00%webgia.com
7 tháng https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
8 tháng webgiá.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
9 tháng webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
10 tháng webgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com0,00%webgiá.com
11 tháng webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
12 tháng webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com0,00%webgia.comwebgiá.com
13 tháng webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
15 tháng 0,00%xem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com0,00%https://webgia.com
18 tháng 0,00%webgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
24 tháng webgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com0,00%webgiá.comxem tại webgia.com
36 tháng webgia.com0,00%0,00%xem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ EUR, AUD, GBP, CAD, CHF, JPY, SGD dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
EUR AUD GBP CAD CHF JPY SGD
Không kỳ hạn webgiá.comhttps://webgia.comwebgiá.com0,10%0,00%xem tại webgia.comwebgiá.com
1 tháng 0,50%1,50%webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
2 tháng webgia.comhttps://webgia.com0,60%xem tại webgia.com-xem tại webgia.comwebgia.com
3 tháng webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
6 tháng xem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com-https://webgia.com
9 tháng 0,80%1,50%webgia.comxem tại webgia.com-https://webgia.com-
12 tháng xem tại webgia.com1,50%xem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
13 tháng webgia.comwebgia.comwebgiá.com--https://webgia.comhttps://webgia.com
15 tháng https://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgiá.com-
18 tháng webgia.com1,50%xem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
24 tháng 0,80%webgia.comwebgia.com-webgia.com-https://webgia.com
36 tháng webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.com-https://webgia.com

Ghi chú:
Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Lưu ý:
Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.
Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB.
https://www.scb.com.vn/vie/pages/webtools_interestrate

Tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng SCB

Khách hàng chủ động lựa chọn phương thức gửi tiền phù hợp. Sản phẩm đa dạng về kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và loại tiền gửi tiết kiệm

Lợi ích tài khoản

 • Kỳ hạn và loại tiền gửi tiết kiệm đa dạng, phù hợp nhu cầu Khách hàng
 • Định kỳ lĩnh lãi linh hoạt: Cuối kỳ, định kỳ, lĩnh lãi trước
 • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn
 • Rút vốn linh hoạt
 • Tự động tái ký khi đến hạn
 • Hưởng các ưu đãi từ các chương trình/chính sách của SCB

Đặc tính

 • Tham gia tại quầy.
 • Số dư tối thiểu: 500.000 đồng; 20 đơn vị ngoại tệ.

Điều kiện tham gia

 • Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (khi gửi tiền tiết kiệm bằng VND).
 • Người cư trú là cá nhân Việt Nam (khi gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ).

Tiền gửi trực tuyến (Online) tại ngân hàng SCB

Khách hàng chủ động mở, rút, kiểm tra Tài khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với eBanking của SCB một cách nhanh chóng – an toàn – lãi suất hấp dẫn

Lợi ích tài khoản

 • Khách hàng chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền và hình thức tái ký
 • Linh hoạt rút vốn trước hạn trên kênh eBanking
 • Hưởng ưu đãi dành cho KHCN gửi tiền trên eBanking

Đặc tính

 • Tham gia trên Ebanking.
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000 đồng.

Điều kiện tham gia

Khách hàng cá nhân đã có Tài khoản thanh toán không kỳ hạn bằng VND tại SCB và đăng ký sử dụng dịch vụ eBanking SCB.

Liên hệ ngân hàng SCB

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎19006538 để được tư vấn

Ngân hàng SCB còn nhiều gói gửi tiết kiệm khác nhau. Chi tiết xem thêm tại https://www.scb.com.vn/vie/pages/personal_deposit

Bảng tra cứu lãi suất SCB: https://www.scb.com.vn/vie/pages/webtools_interestrate