Tỷ giá INR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:05:12 22/09/2023

Chuyển đổi Rupee Ấn Độ (₹) (INR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Rupee Ấn Độ (₹) hôm nay là 1 INR = 299,74 VND. Tỷ giá trung bình INR được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rupee Ấn Độ (₹).

1 INR = 299,74 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 INR = 299,74 VND, 09:05:12 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá INR

Bảng tỷ giá Rupee Ấn Độ (₹) (INR) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Rupee Ấn Độ (₹) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá INR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB300,28
TPB302,00
Vietcombank292,47304,19
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rupee Ấn Độ (₹) (INR) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá INR tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Rupee Ấn Độ (₹) (INR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rupee Ấn Độ (₹) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Rupee Ấn Độ (₹) với giá thấp nhất là: 1 INR = 292,47 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rupee Ấn Độ (₹) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Rupee Ấn Độ (₹) với giá cao nhất là: 1 INR = 292,47 VND

Ngân hàng bán Rupee Ấn Độ (₹) (INR)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Rupee Ấn Độ (₹) với giá thấp nhất là: 1 INR = 302,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Rupee Ấn Độ (₹) với giá thấp nhất là: 1 INR = 300,28 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Rupee Ấn Độ (₹) với giá cao nhất là: 1 INR = 304,19 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Rupee Ấn Độ (₹) với giá cao nhất là: 1 INR = 300,28 VND

Tỷ giá Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ - Tỷ giá INR mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá