Tỷ giá SAR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 22/07/2024

Chuyển đổi Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) hôm nay là 1 SAR = 6.864,86 VND. Tỷ giá trung bình SAR được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼).

1 SAR = 6.864,86 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SAR = 6.864,86 VND, 22:55:12 22/07/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá SAR

Bảng tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SAR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV6.639,556.980,08
TPB6.972,00
Vietcombank6.731,767.000,92
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) hôm nay (22/07/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SAR tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá thấp nhất là: 1 SAR = 6.639,55 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá cao nhất là: 1 SAR = 6.731,76 VND

Ngân hàng bán Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá thấp nhất là: 1 SAR = 6.972,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá cao nhất là: 1 SAR = 7.000,92 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) với giá cao nhất.

Tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi hôm nay - Tỷ giá SAR mới nhất 22/07/2024 - Web giá
4.6 trên 854 đánh giá