So sánh tỷ giá SAR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 05:51:59 22/09/2017

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 1 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼). Bao gồm: Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 SAR = 6,165.09 VNĐ
Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼)
SAR
VND
(cập nhật: 05:51:59 22/09/2017)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SAR và giá bán SAR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) tại 1 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
Vietcombank6,046.416,283.77

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) trong nước hôm nay (22/09/2017)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SAR tại 1 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản SAR với giá thấp nhất là: 6,046.41 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản SAR với giá cao nhất là: 6,046.41 vnđ / 1 SAR

Ngân hàng bán ngoại tệ Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt SAR với giá thấp nhất là: 6,283.77 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt SAR với giá cao nhất là: 6,283.77 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá cao nhất.

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com