Tỷ giá SAR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:15 05/04/2020

Chuyển đổi Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 SAR = 6.116,00 VND
(TPBank)
(Tỷ giá mua TPBank: 1 SAR = 6.116,00 VND, 22:55:15 05/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼). Bao gồm: TPBank, Vietcombank. Xem thêm so sánh tỷ giá SAR

So sánh tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) tại 2 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SAR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
TPBank6.116,006.240,006.480,00
Vietcombank6.213,816.460,33
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR) hôm nay (06/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SAR tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt SAR với giá thấp nhất là: 1 SAR = 6.116,00 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản SAR với giá thấp nhất là: 1 SAR = 6.213,81 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt SAR với giá cao nhất là: 1 SAR = 6.116,00 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản SAR với giá cao nhất là: 1 SAR = 6.240,00 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Rian Ả-Rập-Xê-Út (﷼) (SAR)

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt SAR với giá thấp nhất là: 1 SAR = 6.460,33 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt SAR với giá cao nhất là: 1 SAR = 6.480,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá cao nhất.