So sánh tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 19:07:47 12/12/2018

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 15 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada. Bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HSBC, MaritimeBank, MBBank, Sacombank, SCB, SHB, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CAD = 17.365,46 VNĐ
Đô la Canada
CAD
VND
(cập nhật: 19:07:47 12/12/2018)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CAD và giá bán CAD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 15 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
ACB17.225,0017.277,0017.556,00
Agribank17.250,0017.319,0017.494,00
BIDV17.193,0017.314,0017.512,00
Đông Á17.280,0017.330,0017.500,0017.490,00
Eximbank17.270,0017.322,0017.502,00
HSBC16.982,0017.180,0017.655,0017.655,00
MaritimeBank17.308,0017.510,00
MBBank17.020,0017.192,0017.807,00
Sacombank17.255,0017.305,0017.612,0017.512,00
SCB17.270,0017.340,0017.540,0017.540,00
SHB17.241,0017.366,0017.516,00
Techcombank17.031,0017.205,0017.669,00
TPBank17.146,0017.346,0017.508,00
Vietcombank17.165,7117.321,6017.510,72
VietinBank17.175,0017.291,0017.533,00

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) trong nước hôm nay (12/12/2018)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 15 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt CAD với giá thấp nhất là: 16.982,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản CAD với giá thấp nhất là: 17.180,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng MaritimeBank đang mua tiền mặt CAD với giá cao nhất là: 17.308,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản CAD với giá cao nhất là: 17.366,00 vnđ / 1 CAD

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt CAD với giá thấp nhất là: 17.494,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản CAD với giá thấp nhất là: 17.490,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt CAD với giá cao nhất là: 17.807,00 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản CAD với giá cao nhất là: 17.655,00 vnđ / 1 CAD

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com