Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 17.861,79 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 17.861,79 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 17.861,79 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.365,0017.487,0018.217,0018.280,00
ACB17.658,0017.765,0018.189,0018.189,00
Agribank17.478,0017.548,0017.952,00
Bảo Việt17.705,0018.224,00
BIDV17.351,0017.455,0017.982,00
CBBankweb giáwebgiá.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Eximbankweb giáwebgia.comweb giá
GPBankweb giá
HDBankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.comwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.com
MSBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
MBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Nam Áwebgia.comwebgia.comweb giá
NCBweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
OceanBankwebgiá.com
PGBankxem tại webgia.comweb giá
PublicBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBweb giáwebgia.comwebgia.com
Techcombankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
UOBweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
VIBwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VPBankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
VRBweb giáwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.252,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.352,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.767,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.816,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.952,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.055,00 VND

+ Ngân hàng MB, OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.655,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.655,00 VND

Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá