Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:20:12 28/09/2022

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 17.245,24 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 17.245,24 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 17.245,24 VND, 10:20:12 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.834,0016.952,0017.606,0017.660,00
ACB17.031,0017.134,0017.398,0017.398,00
Agribank17.009,0017.077,0017.467,00
Bảo Việt17.161,0017.611,00
BIDV16.907,0017.009,0017.541,00
CBBankwebgiá.comwebgia.com
Đông Áweb giáwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Eximbankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankweb giáwebgia.comweb giá
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Indovinawebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgia.com
MSBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Nam Áwebgiá.comweb giáwebgiá.com
NCBwebgiá.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
OCBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.com
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comweb giáwebgia.com
SCBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
UOBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VIBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VietBankweb giáweb giáwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VPBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 16.704,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 16.873,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.118,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.201,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.398,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.398,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.045,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.843,00 VND

Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá