Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:15:14 29/05/2022

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.141,91 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 18.141,91 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.141,91 VND, 09:15:14 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.725,0017.850,0018.476,0018.540,00
ACB17.939,0018.047,0018.410,0018.410,00
Agribank17.874,0017.946,0018.377,00
Bảo Việt17.913,0018.501,00
BIDV17.788,0017.896,0018.461,00
CBBankweb giáwebgiá.com
Đông Áxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Eximbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
GPBankwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
HSBCwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Indovinawebgia.comweb giá
Kiên Longwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgiá.comwebgiá.com
MSBwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
MBweb giáwebgia.comwebgia.comweb giá
Nam Áweb giáwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Saigonbankweb giáxem tại webgia.comweb giá
SCBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SeABankweb giáxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
UOBwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankweb giáwebgiá.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VPBankweb giáwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.615,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.736,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.013,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.080,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.309,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.320,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.323,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.627,00 VND

Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá