Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:50:16 02/03/2021

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.128,93 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 18.128,93 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.128,93 VND, 20:50:16 02/03/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.853,0017.979,0018.436,0018.500,00
ACB17.879,0017.987,0018.326,0018.326,00
Agribank17.924,0017.996,0018.383,00
Bảo Việt17.970,0018.402,00
BIDV17.774,0017.881,0018.451,00
CBBankwebgiá.comwebgiá.com
Đông Áweb giáxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankweb giáwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
HSBCweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgiá.comwebgiá.com
Liên Việtweb giáwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Nam Áwebgiá.comweb giáwebgiá.com
NCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
OCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgiá.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SeABankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
VietABankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 02/03/2021 - Web giá
4.3 trên 474 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (02/03/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.643,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.768,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.012,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.074,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.273,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.270,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.650,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.531,00 VND