Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:00:13 24/04/2024

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.534,72 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 18.534,72 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.534,72 VND, 10:00:13 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank18.066,0018.194,0018.919,0018.980,00
ACB18.339,0018.450,0018.862,0018.862,00
Agribank18.250,0018.323,0018.863,00
Bảo Việt18.375,0018.895,00
BIDV18.161,0018.270,0018.837,00
CBBankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Indovinawebgiá.comweb giá
Kiên Longweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Liên Việtweb giáxem tại webgia.com
MSBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
NCBweb giáweb giáweb giáweb giá
OCBwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
OceanBankweb giáwebgia.com
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Sacombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankweb giáwebgiá.comwebgia.comweb giá
SHBweb giáwebgia.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VIBwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.630,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.740,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.420,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.484,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.110,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.110,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.641,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.048,00 VND

Tỷ giá Đô Canada hôm nay - Tỷ giá CAD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá