Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:25:12 13/05/2021

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.968,86 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 18.968,86 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.968,86 VND, 16:25:12 13/05/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank18.657,0018.789,0019.286,0019.350,00
ACB18.783,0018.896,0019.253,0019.253,00
Agribank18.762,0018.837,0019.221,00
Bảo Việt18.809,0019.219,00
BIDV18.590,0018.702,0019.298,00
CBBankwebgiá.comwebgia.com
Đông Áweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Eximbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
GPBankwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
HSBCwebgiá.comwebgia.comweb giáweb giá
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgiá.comwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgia.com
MBwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comweb giáwebgia.com
NCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
OceanBankwebgiá.comwebgiá.com
PGBankxem tại webgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Saigonbankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
SCBweb giáwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
SeABankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VietinBankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
VRBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 13/05/2021 - Web giá
4.5 trên 476 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (13/05/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.449,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.578,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.863,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.910,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Eximbank, HDBank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 19.159,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 19.083,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.534,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 19.398,00 VND