Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 17:20:12 31/05/2023

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 17.211,52 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 17.211,52 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 17.211,52 VND, 17:20:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.908,0017.027,0017.695,0017.750,00
ACB16.922,0017.024,0017.453,0017.453,00
Agribank16.992,0017.060,0017.448,00
Bảo Việt16.996,0017.509,00
BIDV16.869,0016.971,0017.495,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankweb giáxem tại webgia.comweb giá
GPBankwebgia.com
HDBankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgiá.comweb giá
MSBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
MBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
OCBweb giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
SCBwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgiá.com
SeABankwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
SHBwebgiá.comweb giáweb giá
Techcombankweb giáweb giáxem tại webgia.com
TPBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
UOBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VietinBankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
VPBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 16.707,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 16.813,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.066,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.166,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng Nam Á đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.406,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.420,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.430,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.000,00 VND

Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá