Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:14 03/12/2020

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 17.841,80 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 39 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 17.841,80 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 17.841,80 VND, 22:55:14 03/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 39 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.583,0017.707,0018.086,0018.150,00
ACB17.624,0017.730,0018.064,0018.064,00
Agribank17.623,0017.694,0018.070,00
Bảo Việt17.726,0017.762,0018.031,00
BIDV17.558,0017.664,0018.130,00
CBBankweb giáwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Eximbankwebgiá.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comwebgiá.com
HDBankwebgia.comwebgiá.comweb giá
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giá
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBweb giáwebgiá.com
MBwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBweb giáweb giáwebgia.com
Techcombankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
UOBweb giáweb giáxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgia.comweb giá
VietABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VPBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 03/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (03/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 39 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.357,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.357,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.733,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 17.800,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.643,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.643,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.418,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.368,00 VND