Tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:00:15 22/10/2021

Chuyển đổi Đô la Canada (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Canada hôm nay là 1 CAD = 18.373,92 VND. Tỷ giá trung bình CAD được tính từ dữ liệu của 38 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Canada.

1 CAD = 18.373,92 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.373,92 VND, 20:00:15 22/10/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CAD

Bảng tỷ giá Đô la Canada (CAD) tại 38 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Canada mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CAD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank18.002,0018.129,0018.700,0018.760,00
ACB18.169,0018.279,0018.626,0018.626,00
Agribank18.146,0018.219,0018.603,00
Bảo Việt18.256,0018.603,00
BIDV18.027,0018.136,0018.713,00
CBBankweb giáwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBweb giáweb giá
MBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giá
OCBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgiá.comwebgiá.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SCBweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SeABankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
UOBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VIBweb giáwebgia.comwebgiá.com
VietABankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VietBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VRBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Canada (CAD) hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 38 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.860,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 17.957,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.274,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.350,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Canada (CAD)

+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.542,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá thấp nhất là: 1 CAD = 18.554,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.904,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Canada với giá cao nhất là: 1 CAD = 18.831,00 VND

Tỷ giá Đô Canada - Tỷ giá CAD mới nhất hôm nay 22/10/2021 - Web giá
4.1 trên 483 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp