Tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:25:15 29/05/2022

Chuyển đổi Baht Thái (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Baht Thái hôm nay là 1 THB = 671,95 VND. Tỷ giá trung bình THB được tính từ dữ liệu của 27 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Baht Thái.

1 THB = 671,95 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 THB = 671,95 VND, 08:25:15 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá THB

Bảng tỷ giá Baht Thái (THB) tại 27 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Baht Thái mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá THB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB674,00695,00
Agribank656,00659,00698,00
Bảo Việt667,42693,35
BIDV641,90648,38708,09
Đông Á610,00660,00680,00680,00
Eximbankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comweb giá
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
MSBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
MBwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
OCBwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankweb giáweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBweb giáweb giáweb giá
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBweb giá
UOBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VRBweb giáxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 27 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 591,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 623,00 VND

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 663,75 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 675,30 VND

Ngân hàng bán Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 680,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 680,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 744,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 739,00 VND

Tỷ giá Baht Thái Lan - Baht Thai - Tỷ giá THB mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá