Tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 13:25:16 28/07/2021

Chuyển đổi Baht Thái (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Baht Thái hôm nay là 1 THB = 692,88 VND. Tỷ giá trung bình THB được tính từ dữ liệu của 27 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Baht Thái.

1 THB = 692,88 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 THB = 692,88 VND, 13:25:16 28/07/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá THB

Bảng tỷ giá Baht Thái (THB) tại 27 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Baht Thái mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá THB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB695,00713,00
Agribank672,00675,00719,00
Bảo Việt688,49712,34
BIDV662,67669,37728,13
Đông Á630,00690,00700,00700,00
Eximbankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giá
MSBwebgia.comxem tại webgia.com
MBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
NCBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.com
PGBankwebgia.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
SHBweb giáweb giáwebgiá.com
Techcombankweb giáwebgia.comwebgia.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
UOBwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VRBwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay (28/07/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 27 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng NCB, VietCapitalBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 612,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 645,00 VND

+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 700,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 697,30 VND

Ngân hàng bán Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 700,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 700,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 765,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 760,00 VND

Tỷ giá Baht Thái Lan - Baht Thai - Tỷ giá THB mới nhất hôm nay 28/07/2021 - Web giá
4.8 trên 479 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp