Tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:10:15 02/03/2021

Chuyển đổi Baht Thái (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Baht Thái hôm nay là 1 THB = 752,47 VND. Tỷ giá trung bình THB được tính từ dữ liệu của 27 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Baht Thái.

1 THB = 752,47 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 THB = 752,47 VND, 20:10:15 02/03/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá THB

Bảng tỷ giá Baht Thái (THB) tại 27 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Baht Thái mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá THB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB753,00776,00
Agribank731,00734,00785,00
Bảo Việt633,86886,85
BIDV718,80726,06789,84
Đông Á680,00740,00770,00770,00
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giá
MSBwebgiá.comxem tại webgia.com
MBwebgia.comweb giáwebgiá.comweb giá
NCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
OCBweb giá
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SHBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankweb giáwebgia.comwebgia.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
UOBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VietinBankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VRBweb giáwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Baht Thái Lan - Baht Thai - Tỷ giá THB mới nhất hôm nay 02/03/2021 - Web giá
4.3 trên 474 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay (02/03/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 27 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 665,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 633,86 VND

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 744,82 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 758,30 VND

Ngân hàng bán Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 770,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 770,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 825,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 886,85 VND