Tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 17:55:17 01/12/2020

Chuyển đổi Baht Thái (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Baht Thái hôm nay là 1 THB = 755,60 VND. Tỷ giá trung bình THB được tính từ dữ liệu của 26 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Baht Thái.

1 THB = 755,60 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 THB = 755,60 VND, 17:55:17 01/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá THB

Bảng tỷ giá Baht Thái (THB) tại 26 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Baht Thái mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá THB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB757,00780,00
Agribank734,00737,00788,00
BIDV724,87732,19795,79
Đông Á690,00750,00770,00770,00
Eximbank700,00759,00776,00
GPBankxem tại webgia.comwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Indovinaweb giáwebgiá.com
Kiên Longweb giáxem tại webgia.com
MSBweb giáweb giá
MBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comweb giá
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comweb giáweb giá
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comweb giá
Techcombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comweb giá
VietinBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Baht Thái Lan - Baht Thai - Tỷ giá THB mới nhất hôm nay 01/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Baht Thái (THB) hôm nay (01/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 26 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 670,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 702,00 VND

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 750,65 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 762,30 VND

Ngân hàng bán Baht Thái (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 770,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 770,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 829,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 824,00 VND