Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 11:10:17 23/04/2021

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 27.664,91 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 27.664,91 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 27.664,91 VND, 11:10:17 23/04/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank27.253,0027.363,0028.078,0028.170,00
ACB27.440,0027.550,0027.933,0027.933,00
Agribank27.354,0027.424,0028.042,00
Bảo Việt27.388,0027.437,0028.018,00
BIDV27.267,0027.341,0028.388,00
CBBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinawebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Kiên Longwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.com
MBwebgia.comweb giáweb giáweb giá
Nam Áwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
NCBweb giáweb giáwebgia.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giá
OceanBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
PGBankwebgiá.comweb giá
PublicBankweb giáwebgiá.comweb giáweb giá
PVcomBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Saigonbankweb giáwebgiá.comwebgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Techcombankweb giáweb giáwebgia.com
TPBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VietBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Vietcombankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VRBweb giáweb giáwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 23/04/2021 - Web giá
5 trên 475 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (23/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng PublicBank đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.868,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.873,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.598,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.619,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng HDBank đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.915,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.910,00 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.503,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.449,00 VND