Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 26.419,99 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 26.419,99 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 26.419,99 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.964,0026.068,0027.275,0027.360,00
ACB26.079,0026.183,0026.808,0026.808,00
Agribank25.988,0026.092,0026.802,00
Bảo Việt25.835,0026.111,0026.824,00
BIDV25.908,0025.978,0027.105,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Đông Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankwebgia.comweb giáwebgiá.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Indovinawebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.comwebgia.com
MSBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Áweb giáweb giáwebgia.com
NCBweb giáweb giáweb giáxem tại webgia.com
OCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankweb giáweb giáwebgia.com
PGBankweb giáxem tại webgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Sacombankweb giáwebgiá.comweb giáweb giá
Saigonbankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
SeABankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
SHBweb giáweb giáwebgia.com
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
UOBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
VietABankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
VietinBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.290,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.370,00 VND

+ Ngân hàng MSB, Sacombank đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.229,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.384,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.712,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.690,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.410,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.360,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá