Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:13 23/01/2021

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 27.992,36 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 27.992,36 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 27.992,36 VND, 22:55:13 23/01/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank27.423,0027.533,0028.251,0028.340,00
ACB27.703,0027.815,0028.339,0028.339,00
Agribank27.695,0027.766,0028.386,00
Bảo Việt27.794,0027.845,0028.325,00
BIDV27.603,0027.678,0028.737,00
CBBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Đông Áwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Eximbankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comweb giáwebgia.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
HSBCwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Liên Việtwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgiá.com
MBwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankweb giáwebgia.comweb giá
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comweb giáwebgiá.comweb giá
Saigonbankweb giáwebgia.comweb giá
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
SeABankweb giáwebgia.comweb giáweb giá
SHBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
TPBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
UOBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 24/01/2021 - Web giá
4.0 trên 471 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (24/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.096,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.240,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.883,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.969,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 28.209,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 28.240,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.803,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.756,00 VND