Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:50:13 07/02/2023

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 25.298,16 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 25.298,16 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 25.298,16 VND, 07:50:13 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank24.874,0024.974,0026.228,0026.310,00
ACB24.870,0024.970,0025.443,0025.443,00
Agribank24.860,0024.880,0025.986,00
Bảo Việt24.659,0024.923,0025.839,00
BIDV24.870,0024.937,0026.076,00
CBBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
Đông Áweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comweb giáwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
HSBCxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Indovinawebgiá.comweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comweb giáweb giáweb giá
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OCBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PGBankweb giáwebgiá.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Sacombankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBweb giáwebgia.comwebgiá.com
UOBwebgiá.comwebgiá.comweb giá
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietinBankweb giáweb giáwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.400,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.470,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.195,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.326,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.443,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.443,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.671,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.380,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá