Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 13:15:11 28/07/2021

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 27.132,81 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 27.132,81 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 27.132,81 VND, 13:15:11 28/07/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank26.694,0026.801,0027.546,0027.630,00
ACB26.913,0027.021,0027.397,0027.397,00
Agribank26.804,0026.872,0027.599,00
Bảo Việt26.508,0026.793,0027.895,00
BIDV26.600,0026.672,0027.702,00
CBBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Eximbankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
GPBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Hong Leongwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
MSBwebgiá.comweb giá
MBweb giáweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Áweb giáwebgiá.comweb giá
NCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
PVcomBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.com
Saigonbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SCBwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBwebgia.comweb giáwebgia.com
UOBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankweb giáweb giáxem tại webgia.com
VPBankwebgia.comweb giáwebgiá.com
VRBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (28/07/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.366,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.504,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.997,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.091,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng GPBank đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.370,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 27.370,00 VND

+ Ngân hàng Techcombank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.893,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.895,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 28/07/2021 - Web giá
4.8 trên 479 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp