Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:10:12 28/09/2022

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 22.749,52 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 22.749,52 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 22.749,52 VND, 09:10:12 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank22.187,0022.276,0023.362,0023.440,00
ACB22.465,0022.556,0022.902,0022.902,00
Agribank22.325,0022.335,0023.240,00
Bảo Việt22.478,0022.721,0023.498,00
BIDV22.299,0022.359,0023.332,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Đông Áwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
GPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgiá.comweb giá
Hong Leongweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.comwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
MBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nam Áweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comweb giá
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
UOBxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgia.comweb giáwebgiá.com
VietABankwebgiá.comweb giáwebgia.com
VietBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VPBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 22.014,00 VND

+ Ngân hàng MB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 22.224,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 22.626,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 22.759,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 22.902,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 22.890,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 24.128,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 23.643,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá