Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:50:16 22/10/2021

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 26.422,35 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 26.422,35 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 26.422,35 VND, 18:50:16 22/10/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.927,0026.031,0026.880,0026.970,00
ACB26.139,0026.244,0026.742,0026.742,00
Agribank26.083,0026.188,0026.739,00
Bảo Việt25.781,0026.057,0027.159,00
BIDV26.037,0026.107,0027.118,00
CBBankwebgia.comweb giáweb giá
Đông Áweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comweb giá
Hong Leongwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comweb giáwebgiá.com
Kiên Longwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Liên Việtwebgia.comweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comwebgiá.com
MBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
Nam Áweb giáweb giáwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comweb giáweb giá
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Vietcombankweb giáweb giáwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.656,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.785,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.319,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.387,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.653,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.664,00 VND

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.268,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.206,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 22/10/2021 - Web giá
4.1 trên 483 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp