Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 28/05/2024

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 27.538,85 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 27.538,85 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 27.538,85 VND, 22:55:11 28/05/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank26.990,0027.098,0028.322,0028.410,00
ACB27.052,0027.161,0028.092,0028.092,00
Agribank27.083,0027.192,0028.392,00
Bảo Việt27.013,0027.302,0028.022,00
BIDV27.174,0027.248,0028.435,00
CBBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
GPBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongweb giáwebgia.comwebgiá.com
HSBCwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaweb giáwebgia.comweb giá
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgiá.comwebgia.com
MSBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
MBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgia.comweb giáweb giá
NCBwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
OCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PGBankwebgiá.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SCBweb giáxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giá
SHBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comweb giáwebgiá.com
UOBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VRBweb giáwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (29/05/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.800,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.920,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.432,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 27.482,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.470,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 26.470,00 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.604,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 28.508,00 VND

Tỷ giá Euro hôm nay - Tỷ giá EUR mới nhất 29/05/2024 - Web giá
4.3 trên 851 đánh giá