Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:05:12 31/05/2023

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 24.747,84 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 24.747,84 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 24.747,84 VND, 16:05:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.001,0025.102,0026.228,0026.310,00
ACB24.732,0024.831,0025.355,0025.355,00
Agribank24.800,0024.820,0025.802,00
Bảo Việt24.586,0024.849,0025.554,00
BIDV24.640,0024.706,0025.817,00
CBBankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Eximbankwebgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
HDBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longweb giáweb giáxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
MBwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Nam Áwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
NCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgiá.comwebgia.com
PGBankwebgiá.comwebgiá.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
Sacombankwebgiá.comwebgiá.comweb giáweb giá
Saigonbankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
UOBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBweb giáwebgiá.comweb giá
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VRBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.412,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.547,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.237,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.337,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng NCB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25,48 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25,58 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.326,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.310,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá