Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:15:15 29/05/2022

Chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Euro hôm nay là 1 EUR = 24.849,81 VND. Tỷ giá trung bình EUR được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Euro.

1 EUR = 24.849,81 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 24.849,81 VND, 08:15:15 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

Bảng tỷ giá Euro (EUR) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank24.351,0024.449,0025.489,0025.570,00
ACB24.561,0024.659,0025.155,0025.155,00
Agribank24.506,0024.524,0025.431,00
Bảo Việt24.201,0024.460,0025.668,00
BIDV24.461,0024.527,0025.599,00
CBBankweb giáweb giáxem tại webgia.com
Đông Áweb giáwebgia.comweb giáweb giá
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankweb giáwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Hong Leongweb giáwebgia.comweb giá
HSBCxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgiá.comwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giá
PVcomBankwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
Sacombankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
SCBweb giáwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SeABankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SHBwebgiá.comwebgiá.comweb giá
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankwebgia.comwebgiá.comweb giá
VietBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comweb giáweb giá
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgia.comweb giá
VRBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Euro (EUR)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 23.906,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.086,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 24.722,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 24.770,00 VND

Ngân hàng bán Euro (EUR)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.094,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.036,00 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.663,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.668,00 VND

Tỷ giá Euro - Tỷ giá EUR mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá