Tỷ giá EUR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 05:10:15 04/04/2020

Chuyển đổi Đồng Euro (€) (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 EUR = 24.742,47 VND
(Vietcombank)
(Tỷ giá mua Vietcombank: 1 EUR = 24.742,47 VND, 05:10:15 04/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 16 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đồng Euro (€). Bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HSBC, Kiên Long, MaritimeBank, MBBank, Sacombank, SCB, SHB, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank. Xem thêm so sánh tỷ giá EUR

So sánh tỷ giá Đồng Euro (€) (EUR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đồng Euro (€) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá EUR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB25.409,0025.472,0026.011,0026.011,00
Agribank25.234,0025.295,0026.786,00
BIDV25.106,0025.174,0025.937,00
Đông Á25.070,0025.150,0025.490,0025.480,00
Eximbank25.026,0025.101,0025.610,00
HSBCwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
Kiên Long25.106,00webgiá.comwebgiá.com
MaritimeBank25.169,00webgiá.com
MBBank25.343,00webgiá.comwebgia.comhttps://webgia.com
Sacombank25.098,0025.198,00webgia.com25.506,00
SCBwebgia.com25.300,00webgiá.comwebgia.com
SHBxem tại webgia.comhttps://webgia.com25.746,00
Techcombankwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
TPBankwebgiá.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comhttps://webgia.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đồng Euro (€) (EUR) hôm nay (04/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 16 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đồng Euro (€) (EUR)

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt EUR với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.742,47 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản EUR với giá thấp nhất là: 1 EUR = 24.992,39 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua tiền mặt EUR với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.409,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản EUR với giá cao nhất là: 1 EUR = 25.472,00 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Đồng Euro (€) (EUR)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt EUR với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.490,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản EUR với giá thấp nhất là: 1 EUR = 25.480,00 VND

+ Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt EUR với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.786,00 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản EUR với giá cao nhất là: 1 EUR = 26.621,00 VND