Tỷ giá PHP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:15:12 24/04/2024

Chuyển đổi Peso Philippine (₱) (PHP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Peso Philippine (₱) hôm nay là 1 PHP = 464,66 VND. Tỷ giá trung bình PHP được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Peso Philippine (₱).

1 PHP = 464,66 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 PHP = 464,66 VND, 10:15:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Sacombank, VIB.

Xem thêm so sánh tỷ giá PHP

Bảng tỷ giá Peso Philippine (₱) (PHP) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Peso Philippine (₱) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá PHP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB452,72
Sacombank385,00570,00
VIB436,99478,57
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Peso Philippine (₱) (PHP) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá PHP tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Peso Philippine (₱) (PHP)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất là: 1 PHP = 385,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá cao nhất là: 1 PHP = 436,99 VND

Ngân hàng bán Peso Philippine (₱) (PHP)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất là: 1 PHP = 452,72 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá cao nhất là: 1 PHP = 570,00 VND

Tỷ giá Peso Philippine hôm nay - Tỷ giá PHP mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá