Tỷ giá PHP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 17:35:12 31/05/2023

Chuyển đổi Peso Philippine (₱) (PHP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Peso Philippine (₱) hôm nay là 1 PHP = 435,00 VND. Tỷ giá trung bình PHP được tính từ dữ liệu của 1 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Peso Philippine (₱).

1 PHP = 435,00 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 PHP = 435,00 VND, 17:35:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá PHP

Bảng tỷ giá Peso Philippine (₱) (PHP) tại 1 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Peso Philippine (₱) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá PHP hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
Sacombank320,00550,00
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Peso Philippine (₱) (PHP) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá PHP tại 1 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Peso Philippine (₱) (PHP)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất là: 1 PHP = 320,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá cao nhất là: 1 PHP = 320,00 VND

Ngân hàng bán Peso Philippine (₱) (PHP)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá thấp nhất là: 1 PHP = 550,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt Peso Philippine (₱) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Peso Philippine (₱) với giá cao nhất là: 1 PHP = 550,00 VND

Tỷ giá Peso Philippine - Tỷ giá PHP mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá