Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:25:15 29/05/2022

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 16.856,42 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 16.856,42 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 16.856,42 VND, 08:25:15 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.618,0017.181,00
ACB16.666,0016.775,0017.113,0017.113,00
Agribank16.638,0016.705,0017.092,00
Bảo Việt16.678,0017.205,00
BIDV16.550,0016.650,0017.191,00
CBBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
GPBankwebgiá.comwebgiá.com
HDBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Hong Leongweb giáwebgia.comwebgiá.com
HSBCweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giá
Indovinaweb giáwebgia.comweb giá
Kiên Longwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
MBweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giá
OceanBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Sacombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgiá.comweb giáwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
SHBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBweb giáwebgia.comwebgiá.com
UOBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VIBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietABankweb giáwebgia.comweb giá
VietBankwebgia.comwebgiá.comweb giá
VietCapitalBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comweb giá
VietinBankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VPBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.393,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.480,00 VND

+ Ngân hàng Eximbank, VietBank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.724,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.830,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.047,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.001,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.360,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.334,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá