Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:15:12 31/05/2023

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 31.339,21 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 31.339,21 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 31.339,21 VND, 16:15:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.267,0017.947,00
ACB17.054,0017.165,0017.528,0017.528,00
Agribank17.115,0017.184,0017.576,00
Bảo Việt17.119,0017.637,00
BIDV16.995,0017.098,0017.585,00
CBBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
Đông Áwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankweb giáweb giáxem tại webgia.com
Hong Leongweb giáweb giáwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Indovinaweb giáwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
MBweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
NCBwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgiá.comwebgia.com
PGBankxem tại webgia.comweb giá
PublicBankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Sacombankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comweb giáweb giá
UOBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
VIBwebgia.comweb giáwebgia.com
VietABankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietBankweb giáwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VRBxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.828,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.945,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.214,00 VND

+ Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.354,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.507,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.528,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.320,00 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 1.770.900,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá