Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:55:11 07/02/2023

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 17.663,89 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 17.663,89 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 17.663,89 VND, 07:55:11 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.494,0018.285,00
ACB17.424,0017.538,0017.870,0017.870,00
Agribank17.404,0017.474,0017.914,00
Bảo Việt17.435,0017.949,00
BIDV17.363,0017.467,0017.995,00
CBBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Đông Áwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
GPBankweb giá
HDBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgiá.comweb giá
HSBCxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comweb giáwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgia.com
MSBweb giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
MBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nam Áwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
NCBweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.com
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
PVcomBankwebgia.comweb giáweb giáweb giá
Sacombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
UOBweb giáwebgiá.comweb giá
VIBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietinBankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
VPBankweb giáwebgia.comweb giá
VRBwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.160,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.235,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.538,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.741,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.845,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.870,00 VND

+ Ngân hàng HDBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.344,00 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.110,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá