Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:20:12 28/09/2022

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 16.431,17 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 16.431,17 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 16.431,17 VND, 09:20:12 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.178,0016.794,00
ACB16.209,0016.315,0016.566,0016.566,00
Agribank16.228,0016.293,0016.656,00
Bảo Việt16.343,0016.868,00
BIDV16.139,0016.236,0016.709,00
CBBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Eximbankweb giáwebgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Hong Leongweb giáweb giáwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comwebgia.comweb giá
Liên Việtweb giá
MSBwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
MBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgia.com
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgia.comweb giá
SCBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giá
SHBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
TPBwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
UOBweb giáweb giáwebgiá.com
VIBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VietBankweb giáwebgiá.comweb giá
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comweb giá
Vietcombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietinBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
VRBwebgia.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 15.922,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.067,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.306,00 VND

+ Ngân hàng PGBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.414,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.566,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.566,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.000,00 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.873,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá