Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 15:20:16 13/05/2021

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 17.238,11 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 17.238,11 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 17.238,11 VND, 15:20:16 13/05/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.080,0017.508,00
ACB17.117,0017.229,0017.554,0017.554,00
Agribank17.057,0017.126,0017.453,00
Bảo Việt17.084,0017.474,00
BIDV16.935,0017.037,0017.506,00
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgiá.comwebgiá.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongwebgia.comweb giáwebgiá.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
Indovinaxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Kiên Longweb giáwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comweb giá
MSBwebgiá.comwebgia.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giá
OCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgiá.com
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SCBweb giáweb giáwebgiá.comwebgia.com
SeABankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
SHBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankweb giáwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
UOBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankwebgia.comwebgia.comweb giá
VietBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comweb giáweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 13/05/2021 - Web giá
4.5 trên 476 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (13/05/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.764,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.859,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.176,00 VND

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.242,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.410,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.395,00 VND

+ Ngân hàng Techcombank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.646,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.641,00 VND