Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 07:35:12 22/09/2023

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 17.700,75 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 17.700,75 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 17.700,75 VND, 07:35:12 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.428,0018.051,00
ACB17.444,0017.558,0017.999,0017.999,00
Agribank17.490,0017.560,0017.951,00
Bảo Việt17.500,0018.012,00
BIDV17.395,0017.500,0018.000,00
CBBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Đông Áwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankwebgia.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Hong Leongweb giáwebgiá.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longwebgiá.comweb giáweb giá
Liên Việtwebgia.com
MSBweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giá
MBwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comweb giáweb giá
NCBwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
OCBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgiá.com
PGBankwebgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Sacombankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SCBwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
SeABankweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBweb giáwebgia.comweb giá
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
UOBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
VietABankweb giáweb giáxem tại webgia.com
VietBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VRBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.238,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.333,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.569,00 VND

+ Ngân hàng OCB, Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.619,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.910,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.960,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.320,00 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.127,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá