Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:40:13 16/06/2024

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 18.739,04 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 18.739,04 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 18.739,04 VND, 08:40:13 16/06/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank18.450,0019.201,00
ACB18.383,0018.503,0019.138,0019.138,00
Agribank18.467,0018.541,0019.091,00
Bảo Việt18.531,0019.059,00
BIDV18.311,0018.422,0019.117,00
CBBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
Đông Áxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankweb giáweb giáweb giá
Hong Leongwebgiá.comweb giáwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Indovinawebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáweb giáwebgia.com
Liên Việtwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
MBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Áweb giáwebgiá.comwebgiá.com
NCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
OCBwebgiá.comweb giáwebgiá.comweb giá
OceanBankxem tại webgia.com
PGBankweb giáwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankweb giáweb giáwebgia.comweb giá
Saigonbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
SHBweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
UOBweb giáweb giáwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietABankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VietBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VPBankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (16/06/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.234,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.344,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.610,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.660,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Nam Á đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.998,00 VND

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 19.059,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 19.270,00 VND

+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 19.176,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing hôm nay - Tỷ giá SGD mới nhất 16/06/2024 - Web giá
4.5 trên 853 đánh giá