Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 13:25:16 28/07/2021

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 16.872,01 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 16.872,01 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 16.872,01 VND, 13:25:16 28/07/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.762,0017.194,00
ACB16.698,0016.808,0017.042,0017.042,00
Agribank16.662,0016.729,0017.090,00
Bảo Việt16.708,0017.148,00
BIDV16.579,0016.679,0017.162,00
CBBankwebgia.comweb giáwebgia.com
Đông Áweb giáwebgiá.comwebgiá.comweb giá
Eximbankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
GPBankweb giáwebgiá.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgia.com
Hong Leongweb giáwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Indovinaweb giáweb giáwebgia.com
Kiên Longweb giáweb giáxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.comwebgiá.com
MSBxem tại webgia.comweb giá
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Áwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBweb giáwebgiá.comwebgiá.comweb giá
OCBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OceanBankweb giáweb giá
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comweb giáweb giá
SCBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
SeABankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
UOBwebgia.comweb giáwebgiá.com
VIBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgia.comweb giá
VietBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VRBweb giáwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (28/07/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.402,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.498,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.730,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.826,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng GPBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.022,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.032,00 VND

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.438,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.270,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 28/07/2021 - Web giá
4.8 trên 479 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp