Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:10:13 01/03/2024

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 18.240,44 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 18.240,44 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 18.240,44 VND, 20:10:13 01/03/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.944,0018.697,00
ACB17.965,0018.083,0018.533,0018.533,00
Agribank17.968,0018.040,0018.577,00
Bảo Việt18.049,0018.572,00
BIDV17.941,0018.049,0018.563,00
CBBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
Đông Áweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Eximbankwebgia.comwebgiá.comweb giá
GPBankxem tại webgia.com
HDBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgia.comweb giáweb giá
HSBCwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Indovinawebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgiá.comweb giá
Liên Việtweb giáxem tại webgia.com
MSBweb giáwebgiá.comwebgiá.comweb giá
MBweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nam Áxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comweb giáweb giáweb giá
OceanBankweb giáweb giá
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
Sacombankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
TPBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
UOBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VPBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (01/03/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB, VietinBank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.747,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.757,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.156,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.156,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.310,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.310,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.870,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.728,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 01/03/2024 - Web giá
4.1 trên 849 đánh giá