Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:15 05/04/2020

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 SGD = 15.915,25 VND
(Vietcombank)
(Tỷ giá mua Vietcombank: 1 SGD = 15.915,25 VND, 22:55:15 05/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 16 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($). Bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HSBC, Kiên Long, MaritimeBank, MBBank, Sacombank, SCB, SHB, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank. Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

So sánh tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB16.216,0016.264,0016.608,0016.608,00
Agribank16.229,0016.294,0016.560,00
BIDV16.138,0016.235,0016.588,00
Đông Á16.120,0016.210,0016.430,0016.430,00
Eximbank16.133,0016.181,0016.509,00
HSBChttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
MaritimeBankwebgia.comwebgiá.com
MBBankwebgia.com16.152,00webgia.comxem tại webgia.com
Sacombank16.128,00https://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
SCB16.170,00https://webgia.comwebgiá.com16.440,00
SHB16.235,00webgia.comhttps://webgia.com
Techcombankhttps://webgia.com16.075,00xem tại webgia.com
TPBankhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
Vietcombankhttps://webgia.comxem tại webgia.com16.586,85
VietinBank16.078,00xem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (06/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 1 SGD = 15.915,25 VND

+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.075,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.235,00 VND

+ Ngân hàng Agribank đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.294,00 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.429,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.430,00 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.825,00 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.825,00 VND