Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:55:12 27/02/2021

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 17.272,32 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 17.272,32 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 17.272,32 VND, 09:55:12 27/02/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.145,0017.576,00
ACB17.010,0017.122,0017.445,0017.445,00
Agribank17.070,0017.139,0017.498,00
Bảo Việt17.173,0017.513,00
BIDV17.014,0017.117,0017.572,00
CBBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankwebgia.comwebgiá.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Hong Leongxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Indovinaweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.comwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgiá.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comweb giá
PGBankxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
SeABankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
SHBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.comweb giáwebgia.com
UOBwebgia.comweb giáwebgia.com
VIBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VietBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comweb giáwebgiá.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 27/02/2021 - Web giá
4.2 trên 473 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (27/02/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.799,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.972,00 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.199,00 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.342,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.425,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.401,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.735,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.735,00 VND