Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 17:55:17 01/12/2020

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 17.219,50 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 17.219,50 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 17.219,50 VND, 17:55:17 01/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank17.060,0017.486,00
ACB16.999,0017.110,0017.432,0017.432,00
Agribank17.023,0017.091,0017.447,00
Bảo Việt17.157,0017.420,00
BIDV16.979,0017.082,0017.523,00
CBBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Đông Áwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Hong Leongweb giáwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Kiên Longwebgia.comweb giáweb giá
Liên Việtwebgiá.comwebgia.com
MSBweb giáxem tại webgia.com
MBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comwebgia.comweb giá
NCBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.com
PGBankweb giáxem tại webgia.com
PublicBankweb giáweb giáxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Saigonbankweb giáweb giáweb giá
SCBweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
SHBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
TPBweb giáweb giáwebgia.com
UOBwebgia.comweb giáwebgia.com
VIBwebgia.comweb giáwebgia.com
VietABankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankwebgiá.comweb giáweb giá
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giá
VPBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
VRBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 01/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (01/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng PublicBank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.826,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.897,00 VND

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.140,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.580,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.045,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.349,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.633,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.633,00 VND