Tỷ giá SGD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 19:00:14 22/10/2021

Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 16.850,79 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).

1 SGD = 16.850,79 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 16.850,79 VND, 19:00:14 22/10/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá SGD

Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Singapore ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá SGD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank16.654,0017.154,00
ACB16.655,0016.764,0017.082,0017.082,00
Agribank16.670,0016.737,0017.072,00
Bảo Việt16.682,0017.131,00
BIDV16.568,0016.668,0017.153,00
CBBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongwebgia.comweb giáwebgia.com
HSBCwebgiá.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Indovinawebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáxem tại webgia.comweb giá
Liên Việtweb giáweb giá
MSBwebgia.comwebgiá.com
MBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
OCBweb giáwebgia.comwebgia.comweb giá
OceanBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PGBankwebgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Saigonbankwebgia.comweb giáwebgia.com
SCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
SeABankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Techcombankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
UOBxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
VIBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
VietBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comweb giáweb giá
Vietcombankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietinBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VPBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.392,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 16.476,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.729,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 16.823,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.031,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.011,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.284,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 17.268,00 VND

Tỷ giá Đô Singapore - Đô Sing - Tỷ giá SGD mới nhất hôm nay 22/10/2021 - Web giá
4.1 trên 483 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp