Tỷ giá RUB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 01/12/2023

Chuyển đổi Rúp Nga (руб) (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Rúp Nga (руб) hôm nay là 1 RUB = 271,44 VND. Tỷ giá trung bình RUB được tính từ dữ liệu của 4 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rúp Nga (руб).

1 RUB = 271,44 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 RUB = 271,44 VND, 22:55:12 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, TPB, Vietcombank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá RUB

Bảng tỷ giá Rúp Nga (руб) (RUB) tại 4 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Rúp Nga (руб) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá RUB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV242,00311,00
TPB308,00
Vietcombank256,80284,30
VRB223,86261,82283,75
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rúp Nga (руб) (RUB) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá RUB tại 4 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Rúp Nga (руб) (RUB)

+ Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt Rúp Nga (руб) với giá thấp nhất là: 1 RUB = 223,86 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản Rúp Nga (руб) với giá thấp nhất là: 1 RUB = 242,00 VND

+ Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt Rúp Nga (руб) với giá cao nhất là: 1 RUB = 223,86 VND

+ Ngân hàng VRB đang mua chuyển khoản Rúp Nga (руб) với giá cao nhất là: 1 RUB = 261,82 VND

Ngân hàng bán Rúp Nga (руб) (RUB)

+ Ngân hàng VRB đang bán tiền mặt Rúp Nga (руб) với giá thấp nhất là: 1 RUB = 283,75 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rúp Nga (руб) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Rúp Nga (руб) với giá cao nhất là: 1 RUB = 311,00 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rúp Nga (руб) với giá cao nhất.

Tỷ giá Rúp Nga - Tỷ giá RUB mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá