Tỷ giá RUB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 06:50:15 04/04/2020

Chuyển đổi Rúp Nga (руб) (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 RUB = 235,00 VND
(TPBank)
(Tỷ giá mua TPBank: 1 RUB = 235,00 VND, 06:50:15 04/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 4 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Rúp Nga (руб). Bao gồm: BIDV, MBBank, TPBank, Vietcombank. Xem thêm so sánh tỷ giá RUB

So sánh tỷ giá Rúp Nga (руб) (RUB) tại 4 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Rúp Nga (руб) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá RUB hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV275,00352,00
MBBank248,71405,13405,13
TPBank235,00295,00327,00
Vietcombank303,77338,63
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rúp Nga (руб) (RUB) hôm nay (04/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá RUB tại 4 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Rúp Nga (руб) (RUB)

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt RUB với giá thấp nhất là: 1 RUB = 235,00 VND

+ Ngân hàng MBBank đang mua chuyển khoản RUB với giá thấp nhất là: 1 RUB = 248,71 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt RUB với giá cao nhất là: 1 RUB = 235,00 VND

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản RUB với giá cao nhất là: 1 RUB = 303,77 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Rúp Nga (руб) (RUB)

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt RUB với giá thấp nhất là: 1 RUB = 327,00 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản RUB với giá thấp nhất là: 1 RUB = 405,13 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt RUB với giá cao nhất là: 1 RUB = 405,13 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản RUB với giá cao nhất là: 1 RUB = 405,13 VND