Lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 18:50:06 26/01/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đại Dương được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn xem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com-
7 ngày 0,80%xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
14 ngày 0,80%webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
21 ngày xem tại webgia.comhttps://webgia.com-webgia.com
1 tháng https://webgia.comwebgia.com--
2 tháng https://webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
3 tháng 5,00%webgia.comChi tiết tại webgia.com-
4 tháng 5,00%xem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
5 tháng 5,00%webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
6 tháng 6,80%6,37%xem tại webgia.com-
7 tháng Chi tiết tại webgia.com5,93%xem tại webgia.comhttps://webgia.com
8 tháng Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com6,28%-
9 tháng https://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
10 tháng Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
11 tháng 6,80%Chi tiết tại webgia.com6,61%-
12 tháng Chi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
13 tháng https://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com-
15 tháng https://webgia.comChi tiết tại webgia.com-https://webgia.com
18 tháng Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com
24 tháng webgia.comhttps://webgia.com6,83%https://webgia.com
36 tháng webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com6,74%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,50%https://webgia.comChi tiết tại webgia.com
7 ngày Chi tiết tại webgia.com--
14 ngày 0,80%Chi tiết tại webgia.comwebgia.com
21 ngày Chi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
1 tháng Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
2 tháng Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
3 tháng webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
4 tháng 5,00%xem tại webgia.comwebgia.com
5 tháng webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
6 tháng https://webgia.com6,81%xem tại webgia.com
7 tháng xem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
8 tháng 6,50%webgia.comChi tiết tại webgia.com
9 tháng https://webgia.com6,37%Chi tiết tại webgia.com
10 tháng 6,80%https://webgia.comhttps://webgia.com
11 tháng Chi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
12 tháng 7,90%7,63%7,68%
13 tháng https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
15 tháng Chi tiết tại webgia.comwebgia.com-
18 tháng https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
24 tháng https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
36 tháng https://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,00%Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
7 ngày Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com-
14 ngày 0,00%xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
21 ngày Chi tiết tại webgia.com-Chi tiết tại webgia.com-
1 tháng webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
2 tháng xem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com
3 tháng webgia.com0,00%0,00%-
4 tháng 0,00%https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
5 tháng https://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
6 tháng 0,00%0,00%https://webgia.comxem tại webgia.com
7 tháng xem tại webgia.comxem tại webgia.com0,00%xem tại webgia.com
8 tháng 0,00%Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
9 tháng 0,00%Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
10 tháng 0,00%Chi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
11 tháng webgia.comChi tiết tại webgia.com0,00%https://webgia.com
12 tháng Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com
13 tháng https://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
15 tháng https://webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com
18 tháng 0,00%0,00%https://webgia.comChi tiết tại webgia.com
24 tháng Chi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
36 tháng Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.com

Chú ý:
Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ: Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương - OceanBank
http://oceanbank.vn/lai-suat.html
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm OceanBank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương - Web giá
4.3 trên 364 đánh giá

Tiết kiệm có kỳ hạn OceanBank dành cho khách hàng cá nhân

Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó người gửi tiền thỏa thuận với OceanBank về kỳ hạn gửi nhất định và được hưởng lãi suất tương ứng với kỳ hạn theo quy định của OceanBank. Toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tiện ích sản phẩm

 • Nhiều kỳ hạn đa dạng: tuần, tháng
 • Lãi suất cao hơn so với các loại hình tiết kiệm khác
 • Được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn, bảo lãnh, chuyển quyền sở hữu,....
 • Đa dạng hình thức gửi tiết kiệm: tại quầy hoặc thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử.
 • Đa dạng các loại tiền gửi tiết kiệm: VND; USD và các ngoại tệ mạnh khách theo quy định hiện hành của OceanBank.
 • Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm.

Đặc điểm gửi tiết kiệm có kỳ hạn OceanBank

 • Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân
 • Loại tiền gửi: VND, USD
 • Mức tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD
 • Kỳ hạn gửi:
  • Theo tuần: 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần
  • Theo tháng:Từ 1 tháng đến 36 tháng
 • Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần vào ngày đáo hạn
 • Công thức tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365
 • Tái tục tự động khi đến hạn
 • Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.
 • Các quy định khi gửi tiết kiệm qua IB, MB:
  • OceanBank sẽ không phát hành Thẻ tiết kiệm đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử
  • Các Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử sẽ không được chuyển nhượng hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân

Các gói tiết kiệm khác tại OceanBank

OceanBank có rất nhiều gói gửi tiết kiệm khác nhau dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

 • Tiết kiệm gửi góp - Siêu linh hoạt
 • Tiết kiệm trả lãi trước
 • Tiết kiệm trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý
 • Tiết kiệm thông minh Smartsaving

Chi tiết xem thêm tại http://oceanbank.vn/ngan-hang-ca-nhan/chi-tiet/176/tiet-kiem-tra-lai-cuoi-ky.html

Liên hệ OceanBank

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ: Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc. Hoặc Hotline: 1800588815

Bảng tra cứu lãi suất OceanBank: http://oceanbank.vn/lai-suat.html