So sánh tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 21:07:42 19/02/2018

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 3 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Ðài Loan. Bao gồm: BIDV, HSBC, Sacombank.

Công cụ chuyển đổi Đô la Ðài Loan (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 TWD = 720.01 VNĐ
Đô la Ðài Loan
TWD
VND
(cập nhật: 21:07:42 19/02/2018)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua TWD và giá bán TWD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) tại 3 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
BIDV703.80792.30
HSBC653.00653.00688.00688.00
Sacombank753.00829.00

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) trong nước hôm nay (19/02/2018)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 653.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 653.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 703.80 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 753.00 vnđ / 1 TWD

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 688.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 688.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 792.30 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 829.00 vnđ / 1 TWD

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com