Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:45:16 29/05/2022

Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 803,27 VND. Tỷ giá trung bình TWD được tính từ dữ liệu của 5 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đài Tệ.

1 TWD = 803,27 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 TWD = 803,27 VND, 08:45:16 29/05/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, MSB, Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

Bảng tỷ giá Đài Tệ (TWD) tại 5 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đài Tệ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB817,81817,81
BIDV714,77811,67
Indovina784,00815,00
MSB719,00722,00851,07848,07
Sacombank820,00918,00
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đài Tệ (TWD) hôm nay (29/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 5 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 714,77 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 722,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 719,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 820,00 VND

Ngân hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 811,67 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 817,81 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 851,07 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 918,00 VND

Tỷ giá Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá TWD mới nhất hôm nay 29/05/2022 - Web giá
4.0 trên 601 đánh giá