Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 25/03/2023

Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 783,80 VND. Tỷ giá trung bình TWD được tính từ dữ liệu của 6 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đài Tệ.

1 TWD = 783,80 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 TWD = 783,80 VND, 22:55:12 25/03/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, MSB, Sacombank, TPB.

Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

Bảng tỷ giá Đài Tệ (TWD) tại 6 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đài Tệ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB795,92795,92
BIDV699,80795,79
Indovina768,00804,00
MSB694,00707,00857,00846,00
Sacombank738,00884,00
TPBwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đài Tệ (TWD) hôm nay (25/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 6 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 694,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 707,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 699,80 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 795,92 VND

Ngân hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 795,79 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 795,92 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 857,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 884,00 VND

Tỷ giá Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá TWD mới nhất hôm nay 25/03/2023 - Web giá
4.6 trên 724 đánh giá