So sánh tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 05:52:59 22/09/2017

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Ðài Loan. Bao gồm: HSBC, Sacombank.

Công cụ chuyển đổi Đô la Ðài Loan (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 TWD = 703.17 VNĐ
Đô la Ðài Loan
TWD
VND
(cập nhật: 05:52:59 22/09/2017)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua TWD và giá bán TWD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) tại 2 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
HSBC653.00653.00688.00688.00
Sacombank731.00806.00

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) trong nước hôm nay (22/09/2017)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 653.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 653.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 653.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 731.00 vnđ / 1 TWD

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 688.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 688.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 688.00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 806.00 vnđ / 1 TWD

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com