Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:20:12 27/02/2021

Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 835,51 VND. Tỷ giá trung bình TWD được tính từ dữ liệu của 4 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đài Tệ.

1 TWD = 835,51 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 TWD = 835,51 VND, 10:20:12 27/02/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

Bảng tỷ giá Đài Tệ (TWD) tại 4 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đài Tệ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB856,68856,68
BIDV748,71848,02
Indovina821,00850,00
Sacombank803,00900,00
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá TWD mới nhất hôm nay 27/02/2021 - Web giá
4.2 trên 473 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đài Tệ (TWD) hôm nay (27/02/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 4 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 748,71 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 803,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 748,71 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 856,68 VND

Ngân hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 848,02 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 856,68 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 850,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 900,00 VND