Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:50:13 28/09/2022

Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 757,98 VND. Tỷ giá trung bình TWD được tính từ dữ liệu của 6 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đài Tệ.

1 TWD = 757,98 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 TWD = 757,98 VND, 09:50:13 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, MSB, Sacombank, TPB.

Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

Bảng tỷ giá Đài Tệ (TWD) tại 6 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đài Tệ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB776,86
BIDV674,56766,31
Indovina742,00774,00
MSB662,00667,00826,00826,00
Sacombank755,00851,00
TPBwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đài Tệ (TWD) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 6 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 662,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 667,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 674,56 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 755,00 VND

Ngân hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 766,31 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 776,86 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 826,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 851,00 VND

Tỷ giá Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá TWD mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá