Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 05:45:14 04/04/2020

Chuyển đổi Đô la Ðài Loan (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

1 TWD = 703,72 VND
(BIDV)
(Tỷ giá mua BIDV: 1 TWD = 703,72 VND, 05:45:14 04/04/2020)

Dữ liệu tỷ giá ở Công cụ chuyển đổi tỷ giá được cập nhật liên tục từ 3 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Ðài Loan. Bao gồm: ACB, BIDV, Sacombank. Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

So sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) tại 3 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Đô la Ðài Loan mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB812,20812,20
BIDV703,72795,45
Sacombank751,00847,00
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) hôm nay (04/04/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 1 TWD = 703,72 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 1 TWD = 751,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 1 TWD = 703,72 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 1 TWD = 812,20 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 1 TWD = 795,45 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 1 TWD = 812,20 VND

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 1 TWD = 795,45 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 1 TWD = 847,00 VND