Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:10:12 22/09/2023

Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 772,39 VND. Tỷ giá trung bình TWD được tính từ dữ liệu của 7 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đài Tệ.

1 TWD = 772,39 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 TWD = 772,39 VND, 08:10:12 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, Kiên Long, MSB, Sacombank, TPB.

Xem thêm so sánh tỷ giá TWD

Bảng tỷ giá Đài Tệ (TWD) tại 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đài Tệ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá TWD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB770,85
BIDV682,66825,20
Indovina751,00816,00
Kiên Long
MSB674,00684,00839,00827,00
Sacombankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đài Tệ (TWD) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 7 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 674,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 684,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 682,66 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 751,00 VND

Ngân hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 783,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá thấp nhất là: 1 TWD = 770,85 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 839,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đài Tệ với giá cao nhất là: 1 TWD = 908,00 VND

Tỷ giá Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá TWD mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá