Giá cà phê sàn London, New York, BMF ngày 02/12/2023 - Cập nhật lúc 03:10:05 02/12/2023

Giá cà phê Robusta London

Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/2024 webgia.com-39-1.49%2,627+162,545-66webgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
03/2024 webgiá.com-18-0.71%2,563+172,499-47webgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
05/2024 webgiá.com-13-0.52%2,521+182,457-46webgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.com
07/2024 webgia.com-6-0.24%2,486+232,423-40webgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
09/2024 xem tại webgia.com-3-0.12%2,454+202,397-37webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
11/2024 webgia.com-2-0.08%2,434+182,388-28xem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
01/2025 web giá-4-0.17%2,420+172,399-4webgiá.comwebgiá.com
03/2025 webgia.com-4-0.17%0-2,3940-2,394web giáwebgia.com
05/2025 webgiá.com-4-0.17%0-2,3850-2,385xem tại webgia.com
07/2025 webgia.com-4-0.17%0-2,3730-2,373web giá

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay webgia.com-0.16-0.09%171.72-0.16171.72-0.16webgia.comwebgia.com
12/2023 web giá-1.10-0.56%0.00-195.000.00-195.00web giáweb giáwebgia.comwebgiá.com
03/2024 xem tại webgia.com-0.35-0.19%188.50+3.80178.20-6.50xem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
05/2024 webgia.com+0.950.53%185.05+4.30174.80-5.95webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
07/2024 webgia.com+1.400.77%185.05+4.35175.20-5.50xem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giá
09/2024 webgia.com+1.400.77%185.70+4.20176.10-5.40webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
12/2024 web giá+1.250.68%187.05+3.85177.70-5.50webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
03/2025 web giá+1.150.62%188.65+3.50180.60-4.55web giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
05/2025 webgia.com+1.150.62%189.45+3.50181.40-4.55web giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
07/2025 web giá+1.050.56%190.15+3.40182.15-4.60webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
09/2025 webgiá.com+1.050.56%190.75+3.35182.80-4.60xem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
12/2025 xem tại webgia.com+1.100.58%191.40+3.35183.45-4.60webgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
03/2026 webgiá.com+1.100.58%0.00-188.750.00-188.75webgia.comweb giáwebgiá.com
05/2026 webgia.com+1.100.58%0.00-189.400.00-189.40webgia.comwebgia.comwebgia.com
07/2026 webgia.com+1.100.58%0.00-190.350.00-190.35web giáxem tại webgia.comweb giá
09/2026 webgia.com+1.100.58%0.00-190.600.00-190.60webgiá.comwebgiá.comweb giá

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil

Cập nhật lúc: 03:10:05 02/12/2023

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
12/2023 webgia.com+9.504.14%239.00+9.50227.45-2.05web giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
03/2024 webgia.com+4.852.22%225.55+7.10214.30-4.15web giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
05/2024 webgiá.com+1.250.56%224.80+1.25224.80+1.25web giáwebgia.comxem tại webgia.com
09/2024 webgia.com+0.550.25%222.15+4.70211.10-6.35webgiá.comweb giáweb giáwebgia.com
12/2024 webgia.com+1.650.76%219.85+1.65219.85+1.65webgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
09/2025 webgiá.com+1.400.63%225.25+1.40225.25+1.40web giáwebgia.com

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê thế giới sàn London, New York, BMF - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.0 trên 783 đánh giá