Giá cà phê sàn London, New York, BMF ngày 24/04/2024 - Cập nhật lúc 10:20:10 24/04/2024

Giá cà phê Robusta London

Cập nhật lúc: 10:20:10 24/04/2024

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/2024 webgiá.com+982.37%4,250+1234,119-8webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
07/2024 webgia.com-16-0.39%4,186+534,076-57xem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
09/2024 xem tại webgia.com-21-0.52%4,107+424,004-61webgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
11/2024 web giá-35-0.88%3,992+333,890-69xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
01/2025 xem tại webgia.com-48-1.25%3,854+233,751-80webgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
03/2025 web giá-52-1.39%3,765+193,693-53web giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
05/2025 web giá-45-1.22%3,715+223,644-49web giáwebgiá.comwebgia.comweb giá
07/2025 webgia.com-45-1.24%3,573-453,573-45webgiá.comwebgia.com
09/2025 webgiá.com-45-1.26%3,514-453,514-45webgia.comwebgia.com
11/2025 web giá-45-1.28%3,474-453,474-45webgia.com

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 10:20:10 24/04/2024

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay webgia.com-5.43-2.13%249.99-5.43249.99-5.43webgia.comxem tại webgia.com
05/2024 webgia.com-7.15-3.09%226.65-5.00224.10-7.55web giáxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
07/2024 webgia.com-5.80-2.55%229.90+2.25220.25-7.40web giáxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
09/2024 web giá-5.65-2.50%227.90+2.15218.45-7.30xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
12/2024 web giá-5.35-2.39%226.00+2.05216.95-7.00web giáwebgia.comwebgiá.comweb giá
03/2025 webgia.com-5.25-2.35%225.00+1.75216.40-6.85xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
05/2025 webgiá.com-5.25-2.36%223.45+1.25215.35-6.85webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
07/2025 web giá-5.25-2.38%221.70+0.75214.05-6.90webgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
09/2025 webgiá.com-5.25-2.40%219.45+0.60211.90-6.95webgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
12/2025 webgiá.com-5.35-2.47%216.95+0.30209.50-7.15webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
03/2026 webgiá.com-5.35-2.48%210.90-5.00210.10-5.80webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
05/2026 webgia.com-5.30-2.46%210.30-5.00209.50-5.80web giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
07/2026 webgiá.com-5.30-2.47%209.45-5.30209.40-5.35xem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
09/2026 webgia.com-5.30-2.48%208.65-5.30208.55-5.40webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
12/2026 webgiá.com-5.30-2.48%208.15-5.30208.00-5.45webgiá.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
03/2027 webgiá.com-5.30-2.49%207.70-5.30207.70-5.30webgiá.comweb giáwebgiá.com

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil

Cập nhật lúc: 10:20:10 24/04/2024

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/2024 web giá-4.05-1.46%273.50-3.55273.00-4.05xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
07/2024 webgia.com-7.65-2.68%278.00-7.65278.00-7.65webgia.comwebgiá.com
09/2024 web giá-3.95-1.47%267.00-1.95264.95-4.00webgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
12/2024 webgiá.com-3.10-1.17%263.00-1.85261.75-3.10webgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
03/2025 xem tại webgia.com-6.95-2.56%264.25-6.95264.25-6.95web giáweb giá
05/2025 webgia.com-6.95-2.58%262.70-6.95262.70-6.95webgia.comwebgia.com
09/2025 webgia.com-6.95-2.62%258.50-6.95258.50-6.95xem tại webgia.comweb giáweb giá
12/2025 web giá-7.10-2.75%251.35-7.10248.00-10.45xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
03/2026 webgia.com-7.10-2.71%254.90-7.10254.90-7.10webgiá.comweb giá

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê thế giới sàn London, New York, BMF - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.2 trên 898 đánh giá