Giá cà phê London, New York, BMF (Brazil) ngày 23/07/2024 - Cập nhật lúc 00:50:07 23/07/2024

Giá cà phê Robusta London (Luân Đôn)

Cập nhật lúc: 00:50:07 23/07/2024

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/2024 web giá+511.07%0-4,7750-4,775webgiá.comwebgia.comwebgia.com
09/2024 webgiá.com+511.13%4,602+724,476-54webgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
11/2024 web giá+521.19%4,427+724,306-49webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
01/2025 web giá+441.06%4,228+644,109-55webgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
03/2025 webgiá.com+370.92%4,058+563,949-53webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
05/2025 webgia.com+300.77%3,920+303,845-45xem tại webgia.comweb giáweb giáweb giá
07/2025 webgiá.com+180.47%0-3,7970-3,797webgia.comwebgiá.com
09/2025 xem tại webgia.com+180.48%0-3,7190-3,719web giáwebgia.com
11/2025 webgia.com+180.49%0-3,6620-3,662xem tại webgia.comwebgiá.com
01/2026 xem tại webgia.com+180.50%0-3,5850-3,585web giáxem tại webgia.com

Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá trị hợp đồng: 10 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures Europe: mở cửa lúc 16:00 và đóng cửa lúc 00:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica New York

Cập nhật lúc: 00:50:07 23/07/2024

Đang giao dịch
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
Giao ngay xem tại webgia.com-1.18-0.45%261.26-1.18261.26-1.18webgiá.comweb giá
09/2024 webgiá.com+4.852.04%244.55+6.35236.50-1.70xem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
12/2024 webgia.com+4.601.94%242.65+5.95234.70-2.00webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
03/2025 webgia.com+4.501.92%240.70+5.75232.90-2.05web giáwebgiá.comweb giáwebgia.com
05/2025 webgiá.com+4.351.88%237.50+5.55230.10-1.85webgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
07/2025 webgia.com+4.151.81%234.15+4.90228.50-0.75xem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
09/2025 web giá+4.001.76%231.30+4.60225.75-0.95xem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
12/2025 webgia.com+3.801.70%228.50+4.40223.10-1.00web giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
03/2026 webgia.com+3.601.63%224.60+3.20221.60+0.20webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
05/2026 webgia.com+3.451.58%221.70+2.75221.70+2.75xem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
07/2026 xem tại webgia.com+3.551.64%219.00+2.55219.00+2.55webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
09/2026 webgia.com+3.501.64%216.15+2.30216.15+2.30xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
12/2026 webgia.com+3.851.82%213.50+2.25213.50+2.25webgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
03/2027 webgia.com+4.051.93%0.00-209.500.00-209.50xem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
05/2027 web giá+4.252.04%0.00-208.000.00-208.00webgia.comwebgiá.com

Đơn vị tính: 0.05 cent (USD)/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot = 37500 lbs (17 tấn).
Giá trị hợp đồng: 187 USD
Thời gian giao dịch sàn ICE Futures US: mở cửa lúc 16:15 và đóng cửa lúc 01:30 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê Arabica Brazil (Bra-xin)

Cập nhật lúc: 00:50:07 23/07/2024

Đang giao dịch
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
07/2024 webgiá.com-6.90-2.25%299.50-6.90299.50-6.90webgia.comwebgia.com
09/2024 web giá+6.402.18%301.00+8.00291.50-1.50xem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
12/2024 webgia.com+5.852.03%296.40+7.85287.00-1.55webgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
03/2025 webgia.com-3.35-1.16%286.65-3.35286.65-3.35web giáwebgiá.com
05/2025 xem tại webgia.com-3.70-1.29%282.65-3.70282.65-3.70webgia.comwebgiá.com
07/2025 webgia.com-3.85-1.36%279.10-3.85279.10-3.85webgiá.comwebgiá.com
09/2025 xem tại webgia.com-3.90-1.40%273.85-3.90273.85-3.90web giáwebgiá.comwebgiá.com
12/2025 webgia.com-3.95-1.46%267.40-3.95267.40-3.95xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
03/2026 web giá-4.05-1.48%269.20-4.05269.20-4.05webgiá.comweb giá

Đơn vị tính: 0.05 USD / 60kg.
Đơn vị giao dịch: lot = 6 tấn (100 bao 60kg).
Giá trị hợp đồng: 5 USD
Thời gian giao dịch sàn B3 Brazil: mở cửa từ 19:00 - 02:35 (hôm sau), giờ Việt Nam.

Giá cà phê thế giới London, New York, BMF (Brazil) - Giá cà phê quốc tế trực tuyến - Web giá
4.2 trên 902 đánh giá