Tỷ giá KHR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:50:12 07/02/2023

Chuyển đổi Riel Campuchia (៛) (KHR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Riel Campuchia (៛) hôm nay là 1 KHR = 7.834,14 VND. Tỷ giá trung bình KHR được tính từ dữ liệu của 2 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Riel Campuchia (៛).

1 KHR = 7.834,14 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KHR = 7.834,14 VND, 09:50:12 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: MB, Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KHR

Bảng tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) tại 2 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Riel Campuchia (៛) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KHR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
MB23.491,00
Sacombank5,705,73
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KHR tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,70 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,70 VND

Ngân hàng bán Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 23.491,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,73 VND

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 23.491,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,73 VND

Tỷ giá Riel Campuchia - Tỷ giá KHR mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá