Tỷ giá KHR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:25:13 01/03/2024

Chuyển đổi Riel Campuchia (៛) (KHR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Riel Campuchia (៛) hôm nay là 1 KHR = 6.168,16 VND. Tỷ giá trung bình KHR được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Riel Campuchia (៛).

1 KHR = 6.168,16 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KHR = 6.168,16 VND, 22:25:13 01/03/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, MB, Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KHR

Bảng tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Riel Campuchia (៛) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KHR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB6,25
MB24.655,00
Sacombank5,675,71
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) hôm nay (01/03/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KHR tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,67 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,67 VND

Ngân hàng bán Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 24.655,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,71 VND

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 24.655,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 6,25 VND

Tỷ giá Riel Campuchia - Tỷ giá KHR mới nhất hôm nay 01/03/2024 - Web giá
4.1 trên 849 đánh giá