Tỷ giá KHR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:14 03/12/2020

Chuyển đổi Riel Campuchia (៛) (KHR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Riel Campuchia (៛) hôm nay là 1 KHR = 5,41 VND. Tỷ giá trung bình KHR được tính từ dữ liệu của 3 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Riel Campuchia (៛).

1 KHR = 5,41 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 KHR = 5,41 VND, 22:55:14 03/12/2020)

(*) Các ngân hàng bao gồm: MB, PVcomBank, Sacombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá KHR

Bảng tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) tại 3 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Riel Campuchia (៛) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KHR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
MB
PVcomBank5,205,275,275,27
Sacombank5,685,75
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Riel Campuchia - Tỷ giá KHR mới nhất hôm nay 04/12/2020 - Web giá
5 trên 360 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) hôm nay (04/12/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KHR tại 3 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,20 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,27 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,20 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,68 VND

Ngân hàng bán Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,27 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá thấp nhất là: 1 KHR = 5,27 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,27 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Riel Campuchia (៛) với giá cao nhất là: 1 KHR = 5,75 VND