So sánh tỷ giá KHR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 20:03:47 12/12/2018

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Riel Campuchia (៛). Bao gồm: MBBank, Sacombank.

Công cụ chuyển đổi Riel Campuchia (៛) (KHR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 KHR = 5,82 VNĐ
Riel Campuchia (៛)
KHR
VND
(cập nhật: 20:03:47 12/12/2018)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua KHR và giá bán KHR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) tại 2 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá Riel Campuchia (៛) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMuaMua CKBánBán CK
MBBank5,116,64
Sacombank5,665,85

Tóm tắt tình hình tỷ giá Riel Campuchia (៛) (KHR) trong nước hôm nay (12/12/2018)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KHR tại 2 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KHR với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng MBBank đang mua chuyển khoản KHR với giá thấp nhất là: 5,11 vnđ / 1 KHR

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KHR với giá cao nhất.

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản KHR với giá cao nhất là: 5,66 vnđ / 1 KHR

Ngân hàng bán ngoại tệ Riel Campuchia (៛) (KHR)

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt KHR với giá thấp nhất là: 6,64 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản KHR với giá thấp nhất là: 5,85 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng MBBank đang bán tiền mặt KHR với giá cao nhất là: 6,64 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản KHR với giá cao nhất là: 5,85 vnđ / 1 KHR

Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com