Tỷ giá IDR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:05:12 09/08/2022

Chuyển đổi Rupiah Indonesia (Rp) (IDR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Rupiah Indonesia (Rp) hôm nay là 1 IDR = 1,63 VND. Tỷ giá trung bình IDR được tính từ dữ liệu của 1 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Rupiah Indonesia (Rp).

1 IDR = 1,63 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 IDR = 1,63 VND, 18:05:12 09/08/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: VIB.

Xem thêm so sánh tỷ giá IDR

Bảng tỷ giá Rupiah Indonesia (Rp) (IDR) tại 1 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Rupiah Indonesia (Rp) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá IDR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
VIB1,601,66
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Rupiah Indonesia (Rp) (IDR) hôm nay (26/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá IDR tại 1 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Rupiah Indonesia (Rp) (IDR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rupiah Indonesia (Rp) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Rupiah Indonesia (Rp) với giá thấp nhất là: 1 IDR = 1,60 VND

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt Rupiah Indonesia (Rp) với giá cao nhất.

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Rupiah Indonesia (Rp) với giá cao nhất là: 1 IDR = 1,60 VND

Ngân hàng bán Rupiah Indonesia (Rp) (IDR)

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Rupiah Indonesia (Rp) với giá thấp nhất là: 1 IDR = 1,66 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rupiah Indonesia (Rp) với giá thấp nhất.

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Rupiah Indonesia (Rp) với giá cao nhất là: 1 IDR = 1,66 VND

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản Rupiah Indonesia (Rp) với giá cao nhất.

Tỷ giá Rupiah Indonesia - Tỷ giá IDR mới nhất hôm nay 26/03/2023 - Web giá
4.6 trên 724 đánh giá