Tỷ giá MYR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:50:12 31/05/2023

Chuyển đổi Ringgit Malaysia (MYR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Ringgit Malaysia hôm nay là 1 MYR = 5.138,90 VND. Tỷ giá trung bình MYR được tính từ dữ liệu của 7 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Ringgit Malaysia.

1 MYR = 5.138,90 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 MYR = 5.138,90 VND, 16:50:12 31/05/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, Hong Leong, MSB, PublicBank, Sacombank, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá MYR

Bảng tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) tại 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Ringgit Malaysia mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá MYR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV4.757,915.362,15
Hong Leong5.067,005.152,00
MSB4.559,004.569,005.484,005.468,00
PublicBank5.028,005.170,00
Sacombank5.350,005.600,00
TPBwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay (31/05/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR tại 7 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.559,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.569,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 4.757,91 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.350,00 VND

Ngân hàng bán Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.143,47 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.170,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.484,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.600,00 VND

Tỷ giá Ringgit Malaysia - Tỷ giá MYR mới nhất hôm nay 31/05/2023 - Web giá
4.8 trên 726 đánh giá