Tỷ giá MYR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:35:13 24/04/2024

Chuyển đổi Ringgit Malaysia (MYR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Ringgit Malaysia hôm nay là 1 MYR = 5.379,47 VND. Tỷ giá trung bình MYR được tính từ dữ liệu của 9 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Ringgit Malaysia.

1 MYR = 5.379,47 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 MYR = 5.379,47 VND, 09:35:13 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Hong Leong, MSB, PublicBank, Sacombank, TPB, VIB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá MYR

Bảng tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) tại 9 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Ringgit Malaysia mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá MYR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB5.501,00
BIDV4.964,645.588,52
Hong Leong5.297,005.381,00
MSB4.749,004.899,005.676,005.666,00
PublicBank5.270,005.430,00
Sacombankxem tại webgia.comwebgia.com
TPBxem tại webgia.com
VIBwebgiá.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR tại 9 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.749,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.899,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 4.964,64 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.440,00 VND

Ngân hàng bán Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.381,00 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.430,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.676,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.815,00 VND

Tỷ giá Ringgit Malaysia hôm nay - Tỷ giá MYR mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá