Tỷ giá MYR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Ringgit Malaysia (MYR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Ringgit Malaysia hôm nay là 1 MYR = 5.229,85 VND. Tỷ giá trung bình MYR được tính từ dữ liệu của 8 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Ringgit Malaysia.

1 MYR = 5.229,85 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 MYR = 5.229,85 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, BIDV, Hong Leong, MSB, PublicBank, Sacombank, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá MYR

Bảng tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) tại 8 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Ringgit Malaysia mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá MYR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB5.387,00
BIDV4.871,505.487,82
Hong Leong5.166,005.249,00
MSB4.664,004.814,005.588,005.578,00
PublicBank5.133,005.299,00
Sacombankxem tại webgia.comwebgiá.com
TPBwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR tại 8 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.664,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.814,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 4.871,50 VND

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.166,00 VND

Ngân hàng bán Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.249,00 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.299,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.588,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.578,00 VND

Tỷ giá Ringgit Malaysia - Tỷ giá MYR mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá