Tỷ giá MYR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:25:12 07/02/2023

Chuyển đổi Ringgit Malaysia (MYR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Ringgit Malaysia hôm nay là 1 MYR = 5.464,91 VND. Tỷ giá trung bình MYR được tính từ dữ liệu của 7 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Ringgit Malaysia.

1 MYR = 5.464,91 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 MYR = 5.464,91 VND, 08:25:12 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, Hong Leong, MSB, PublicBank, Sacombank, TPB, Vietcombank.

Xem thêm so sánh tỷ giá MYR

Bảng tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) tại 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Ringgit Malaysia mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá MYR hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
BIDV5.158,885.666,67
Hong Leong5.411,005.502,00
MSB4.978,004.985,005.915,005.900,00
PublicBank5.450,005.585,00
Sacombank5.175,005.677,00
TPBxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR tại 7 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.978,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 4.985,00 VND

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.158,88 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang mua chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.450,00 VND

Ngân hàng bán Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.502,00 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.585,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.915,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Ringgit Malaysia với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.900,00 VND

Tỷ giá Ringgit Malaysia - Tỷ giá MYR mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá