So sánh lãi suất ngân hàng - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm- Cập nhật lúc 18:50:27 03/12/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 12/2020? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 18:50:27 03/12/2020

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBankwebgiá.comwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Agribankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
Bắc Áwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Bảo Việtxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.comwebgia.com
BIDVwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giáweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
CBBankweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
Đông Áwebgia.comwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Hong Leongwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
MBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.com
Nam Á Bankweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
NCBweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
OCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
PublicBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PVcomBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
SCBwebgiá.comweb giáweb giáwebgiá.comweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comweb giá
TPBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VIBwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
VietCapitalBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giáweb giáwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
VRBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Bắc Áwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Bảo Việtwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
CBBankwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
GPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Nam Á Bankweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giáwebgiá.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
TPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VIBweb giáweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VietinBankxem tại webgia.comweb giáweb giáweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/

Công cụ tính lãi tiết kiệm

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI
Lãi suất ngân hàng tháng 12/2020, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất - Web giá
4.7 trên 348 đánh giá