So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng - Cập nhật lúc 12:40:24 22/01/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 01/2020? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 12:40:24 22/01/2020

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbChi tiết tại webgia.com5,00https://webgia.com6,55webgia.com7,05https://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
AgribankChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com6,80webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Bắc Á0,80xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,70webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com8,00
Bảo Việtwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com7,60
BIDVhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com6,806,80https://webgia.comChi tiết tại webgia.com
Đông Áxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,60
MaritimeBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,00https://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
MBBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com6,40xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,30webgia.comChi tiết tại webgia.com
Nam Á Bank0,50webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com7,70https://webgia.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com7,96xem tại webgia.comhttps://webgia.com8,20xem tại webgia.com
OCB0,50webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com7,30Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.com-
OceanBankxem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
SCBhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,107,50Chi tiết tại webgia.comwebgia.com7,55
SHBhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.com4,90webgia.comwebgia.com-https://webgia.com7,50https://webgia.com
VietcombankChi tiết tại webgia.com4,30Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com-Chi tiết tại webgia.comwebgia.com
VietinBank0,10https://webgia.comhttps://webgia.com5,30xem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com6,80

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,007,20webgia.comhttps://webgia.com-
AgribankChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com6,80Chi tiết tại webgia.com
Bắc Á0,805,00webgia.comwebgia.com7,908,108,108,10xem tại webgia.com
Bảo Việtwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,45https://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
BIDVwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
Đông Áhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,60webgia.comxem tại webgia.com
MaritimeBank-webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,80https://webgia.com
MBBankChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
Nam Á Bankxem tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com8,50xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
NCB-Chi tiết tại webgia.com5,00Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com8,30
OCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com-
OceanBankxem tại webgia.com5,00webgia.com6,80https://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SCBxem tại webgia.comxem tại webgia.com-webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com8,56
SHBChi tiết tại webgia.com5,005,006,907,00webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
VIBhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com5,007,307,40xem tại webgia.comwebgia.com7,60https://webgia.com
Vietcombank0,104,30https://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com-webgia.comChi tiết tại webgia.com
VietinBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 01/2020, lãi cao nhất - Web giá
4.6 trên 334 đánh giá