So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:50:21 23/10/2019

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 10/2019? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 18:50:21 23/10/2019

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com8,00xem tại webgia.comxem tại webgia.com
Agribankwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com6,80webgia.comxem tại webgia.com
Bắc Á1,005,50xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com
Bảo Việtwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com7,607,60
BIDVhttps://webgia.com4,305,00Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com6,80xem tại webgia.comhttps://webgia.com
Đông Áhttps://webgia.com5,40xem tại webgia.com7,00xem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
MaritimeBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,707,70
MBBankhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com6,50https://webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nam Á Bankwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
NCBwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com7,407,50webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
OCBxem tại webgia.com5,30https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com
OceanBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
SCBChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
SHB0,50webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com-
VIBChi tiết tại webgia.com5,40webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Vietcombankhttps://webgia.comwebgia.com5,00xem tại webgia.com5,506,80webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com5,505,50xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
acbwebgia.com5,50webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comwebgia.comwebgia.com-https://webgia.com
AgribankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com5,00https://webgia.com5,60Chi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com
Bắc Áhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com8,40
Bảo Việtxem tại webgia.com5,50xem tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
BIDVhttps://webgia.com4,30Chi tiết tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com
Đông Áwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,40Chi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,60
MaritimeBankwebgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com
MBBankhttps://webgia.comwebgia.com5,50xem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com7,50xem tại webgia.comhttps://webgia.com7,50
Nam Á Bankxem tại webgia.com5,40webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com8,70
NCBxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com5,40Chi tiết tại webgia.com7,508,00Chi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.com8,008,10
OceanBankwebgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com7,207,30webgia.com
SCBhttps://webgia.comhttps://webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com8,66webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.com
SHBhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,40xem tại webgia.comhttps://webgia.com
VIBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.comxem tại webgia.comChi tiết tại webgia.com8,00xem tại webgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comxem tại webgia.com5,005,50webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com6,80
VietinBankChi tiết tại webgia.comChi tiết tại webgia.comhttps://webgia.com5,8Chi tiết tại webgia.comwebgia.comChi tiết tại webgia.com7,1webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 10/2019, lãi cao nhất - Web giá
4.3 trên 221 đánh giá