So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:50:26 05/04/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 16 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 04/2020? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 18:50:26 05/04/2020

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Agribankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com-
Bắc Á0,50https://webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com7,80xem tại webgia.comhttps://webgia.com
Bảo Việthttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com
BIDVwebgiá.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com6,606,60webgiá.com
Đông Áhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
MaritimeBankwebgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com
MBBankwebgia.com4,40https://webgia.com6,00xem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com7,30
Nam Á Bankwebgiá.com4,75https://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
NCBhttps://webgia.com4,50https://webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com8,30webgia.com
OCBhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com7,00xem tại webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.com-
OceanBankxem tại webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgiá.com6,15webgiá.comwebgia.com7,05webgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.com4,75webgiá.comxem tại webgia.com7,50webgiá.comwebgiá.com7,55
SHBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com6,60https://webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VIBhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com-webgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com5,10webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VietinBank0,10webgiá.comwebgia.com5,10https://webgia.comwebgia.comwebgia.com6,80https://webgia.com

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Agribankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com6,80https://webgia.comxem tại webgia.com
Bắc Áhttps://webgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com7,90webgiá.comwebgia.com
Bảo Việthttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com7,457,99webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com
BIDVxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com6,60
Đông Á-webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comhttps://webgia.comwebgiá.com7,60xem tại webgia.comwebgiá.com
MaritimeBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com7,20webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,90
MBBank0,20webgiá.comhttps://webgia.com6,00webgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.com7,60https://webgia.com
Nam Á Bankwebgiá.com4,75https://webgia.comwebgiá.comwebgia.com8,30webgia.comwebgia.comhttps://webgia.com
NCBhttps://webgia.comwebgia.com4,75webgiá.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com7,30webgiá.com7,60xem tại webgia.com
OceanBankxem tại webgia.comwebgia.com4,756,556,15xem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SCB-4,75webgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.com8,56
SHBxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com7,10xem tại webgia.com7,30
VIBwebgia.comhttps://webgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.com7,60webgiá.comxem tại webgia.com
Vietcombankwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comhttps://webgia.comwebgia.comwebgia.comhttps://webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.com4,6https://webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com7,17xem tại webgia.comhttps://webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com