So sánh lãi suất ngân hàng - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm- Cập nhật lúc 09:50:25 22/01/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 01/2022? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 09:50:25 22/01/2022

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBankwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Agribankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Bắc Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Bảo Việtwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giáweb giáwebgiá.comweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
BIDVweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
CBBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
GPBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
MSBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáweb giáweb giáwebgia.com
MBwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Á Bankwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giáweb giáwebgia.comweb giá
NCBweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
PGBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comweb giáweb giá
Saigonbankweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
SCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáweb giáweb giáweb giáwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
TPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
VIBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietinBankweb giáweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VPBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VRBweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Bắc Áwebgia.comweb giáweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
Bảo Việtwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
CBBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Hong Leongweb giáwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
MSBweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Nam Á Bankwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OCBwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
OceanBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comweb giáweb giáweb giáwebgia.comwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
SCBxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
TPBankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
VIBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comweb giá
VietinBankwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/
Lãi suất ngân hàng tháng 01/2022, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất - Web giá
4.9 trên 584 đánh giá