Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:10:12 22/09/2023

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 26.735,32 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 36 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 26.735,32 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 26.735,32 VND, 09:10:12 22/09/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 36 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.513,0028.249,00
ACB26.558,0027.115,00
Agribank26.588,0026.695,0027.384,00
Bảo Việt26.486,0027.267,00
BIDV26.313,0026.471,0027.296,00
Đông Áwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
Eximbankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankweb giá
HDBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgiá.comwebgia.com
Kiên Longweb giáxem tại webgia.com
Liên Việtwebgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
MBwebgiá.comweb giáweb giáweb giá
Nam Áwebgia.comwebgia.comwebgia.com
NCBxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
OCBwebgia.com
OceanBankweb giá
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
Sacombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
SHBweb giáweb giáweb giá
Techcombankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
TPBweb giá
UOBwebgia.comwebgia.comweb giá
VIBwebgia.comweb giá
VietABankweb giáweb giáwebgiá.com
VietBankweb giáxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Vietcombankwebgiá.comwebgiá.comweb giá
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VPBankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (22/09/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 36 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 25.513,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.667,00 VND

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.722,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 27.081,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 28.249,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 27.540,00 VND

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ - Tỷ giá CHF mới nhất hôm nay 22/09/2023 - Web giá
4.0 trên 731 đánh giá