Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:25:12 24/04/2024

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 27.823,47 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 34 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 27.823,47 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 27.823,47 VND, 10:25:12 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 34 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank26.442,0029.200,00
ACB27.573,0028.190,00
Agribank27.396,0027.506,0028.358,00
Bảo Việt27.520,0028.305,00
BIDV27.210,0027.374,0028.224,00
Đông Áweb giáweb giá
Eximbankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
GPBankwebgia.com
HDBankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Indovinaxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longwebgia.comwebgia.com
MSBwebgia.comweb giá
MBwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
NCBwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.com
PGBankweb giáxem tại webgia.com
PublicBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.com
SeABankweb giáwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Techcombankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
TPBweb giá
UOBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
VIBwebgia.comwebgiá.com
VietABankweb giáwebgiá.comweb giá
VietBankweb giáwebgia.com
VietCapitalBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
VPBankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
VRBwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 34 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 26.965,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 26.442,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 27.657,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 27.707,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng VPBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 28.216,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 28.030,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 29.200,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 28.576,00 VND

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay - Tỷ giá CHF mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá