Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:45:13 28/09/2022

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 23.840,96 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 36 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 23.840,96 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 23.840,96 VND, 10:45:13 28/09/2022)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 36 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank23.449,0025.092,00
ACB23.678,0024.042,00
Agribank23.484,0023.578,0024.200,00
Bảo Việt23.774,0024.385,00
BIDV23.399,0023.540,0024.267,00
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comweb giáwebgia.com
GPBankweb giá
HDBankwebgiá.comweb giáwebgiá.com
HSBCxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinaxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.com
Liên Việtxem tại webgia.com
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
MBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
OCBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
OceanBankweb giá
PGBankxem tại webgia.comwebgiá.com
PublicBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Saigonbankxem tại webgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgia.comweb giá
SHBxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
Techcombankxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
TPBweb giá
UOBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBxem tại webgia.com
VietABankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
VietBankweb giáxem tại webgia.com
VietCapitalBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
Vietcombankweb giáweb giáweb giá
VietinBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VPBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
VRBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (28/09/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 36 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.187,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 24.541,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 24.541,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 24.042,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.092,00 VND

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 24.541,00 VND

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ - Tỷ giá CHF mới nhất hôm nay 28/09/2022 - Web giá
4.5 trên 606 đánh giá