Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 25/03/2023

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 25.477,68 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 34 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 25.477,68 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 25.477,68 VND, 22:55:12 25/03/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 34 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.169,0026.112,00
ACB25.251,0025.854,00
Agribank25.189,0025.290,0025.946,00
Bảo Việt25.254,0026.023,00
BIDV25.077,0025.228,0026.033,00
Đông Áwebgia.comweb giáweb giáwebgia.com
Eximbankwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
GPBankxem tại webgia.com
HDBankweb giáwebgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longwebgia.comweb giá
MSBwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
MBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáwebgia.comwebgia.com
NCBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
OCBwebgia.com
PGBankwebgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Sacombankxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
Saigonbankwebgia.com
SeABankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
SHBxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Techcombankwebgiá.comwebgia.comweb giá
TPBwebgia.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.com
VietABankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankxem tại webgia.comwebgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgia.comweb giá
Vietcombankweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
VPBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
VRBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (26/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 34 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 24.788,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.404,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.454,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 25.813,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.561,00 VND

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.133,00 VND

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ - Tỷ giá CHF mới nhất hôm nay 26/03/2023 - Web giá
4.6 trên 724 đánh giá