Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:13 23/01/2021

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 25.921,01 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 35 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 25.921,01 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 25.921,01 VND, 22:55:13 23/01/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 35 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.506,0026.310,00
ACB25.826,0026.312,00
Agribank25.623,0025.726,0026.378,00
Bảo Việt25.864,0026.268,00
BIDV25.510,0025.664,0026.470,00
Đông Áwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Eximbankwebgiá.comxem tại webgia.comweb giá
GPBankwebgia.comwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
HSBCweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinawebgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgia.com
MBwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáwebgia.comweb giá
NCBwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
OCBwebgia.com
OceanBankweb giáxem tại webgia.com
PGBankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBweb giáweb giáwebgia.com
UOBxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBweb giáweb giá
VietABankwebgia.comweb giáwebgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgiá.comweb giá
Vietcombankweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comweb giáweb giá
VPBankweb giáwebgia.comwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Franc Thụy Sĩ - Tỷ giá CHF mới nhất hôm nay 24/01/2021 - Web giá
4.0 trên 471 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (24/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 35 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 25.300,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.904,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.950,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 26.214,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.847,00 VND

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.475,00 VND