Tỷ giá CHF tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 12:35:14 23/04/2021

Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 25.066,63 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 34 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.

1 CHF = 25.066,63 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CHF = 25.066,63 VND, 12:35:14 23/04/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá CHF

Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 34 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá CHF hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank25.519,0026.309,00
ACB24.974,0025.321,00
Agribank24.748,0024.848,0025.465,00
Bảo Việt24.915,0025.410,00
BIDV24.623,0024.771,0025.549,00
Đông Áwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
GPBankwebgia.comwebgia.com
HDBankweb giáwebgia.comweb giá
HSBCwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longweb giáwebgia.com
MSBweb giáwebgiá.com
MBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giá
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
NCBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
OCBxem tại webgia.com
PGBankweb giáweb giá
PublicBankxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Techcombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
TPBwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
UOBwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VIBwebgia.comweb giá
VietABankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietBankwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Vietcombankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
VietinBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VPBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
VRBwebgiá.comweb giáxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Franc Thụy Sĩ - Tỷ giá CHF mới nhất hôm nay 23/04/2021 - Web giá
5 trên 475 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) hôm nay (23/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 34 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 24.432,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.036,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.519,00 VND

Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 25.304,00 VND

+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.309,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.613,00 VND