Tỷ giá NZD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:40:13 24/04/2024

Chuyển đổi Đô la New Zealand (NZD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la New Zealand hôm nay là 1 NZD = 15.093,26 VND. Tỷ giá trung bình NZD được tính từ dữ liệu của 18 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la New Zealand.

1 NZD = 15.093,26 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 NZD = 15.093,26 VND, 09:40:13 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Kiên Long, MSB, MB, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, TPB, UOB, VIB, VietinBank.

Xem thêm so sánh tỷ giá NZD

Bảng tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) tại 18 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la New Zealand mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá NZD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank14.749,0015.386,00
ACB14.989,0015.354,00
Agribank14.838,0015.339,00
BIDV14.792,0014.881,0015.283,00
Đông Á14.810,0015.260,00
Eximbankweb giáwebgia.comweb giá
HDBankweb giáwebgia.com
HSBCwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.com
MSBxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.com
MBwebgiá.comweb giá
PublicBankwebgiá.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comwebgia.com
Saigonbankweb giá
TPBwebgia.com
UOBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la New Zealand (NZD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NZD tại 18 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la New Zealand (NZD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt Đô la New Zealand với giá thấp nhất là: 1 NZD = 14.607,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Đô la New Zealand với giá thấp nhất là: 1 NZD = 14.638,00 VND

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la New Zealand với giá cao nhất là: 1 NZD = 14.888,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Đô la New Zealand với giá cao nhất là: 1 NZD = 15.069,00 VND

Ngân hàng bán Đô la New Zealand (NZD)

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt Đô la New Zealand với giá thấp nhất là: 1 NZD = 15.271,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Đô la New Zealand với giá thấp nhất là: 1 NZD = 15.221,00 VND

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đô la New Zealand với giá cao nhất là: 1 NZD = 15.634,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Đô la New Zealand với giá cao nhất là: 1 NZD = 16.006,00 VND

Tỷ giá Đô New Zealand hôm nay - Tỷ giá NZD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá