Tỷ giá DKK tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:25:13 24/04/2024

Chuyển đổi Krone Đan Mạch (DKK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Krone Đan Mạch hôm nay là 1 DKK = 3.650,49 VND. Tỷ giá trung bình DKK được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Krone Đan Mạch.

1 DKK = 3.650,49 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 DKK = 3.650,49 VND, 09:25:13 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, HDBank, Kiên Long, MSB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, TPB, VIB, VietABank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá DKK

Bảng tỷ giá Krone Đan Mạch (DKK) tại 16 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Krone Đan Mạch mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá DKK hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ACB3.741,00
Agribank3.572,003.703,00
BIDV3.580,003.696,00
HDBank3.593,003.777,00
Kiên Long
MSBwebgiá.comwebgia.com
PGBankwebgia.comweb giá
PublicBankwebgiá.comwebgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.com
TPBweb giá
VIBwebgia.comxem tại webgia.com
VietABankwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankwebgia.comweb giá
VietinBankweb giáweb giá
VRBwebgia.comxem tại webgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Krone Đan Mạch (DKK) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá DKK tại 16 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Krone Đan Mạch (DKK)

+ Ngân hàng VietABank đang mua tiền mặt Krone Đan Mạch với giá thấp nhất là: 1 DKK = 3.472,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Krone Đan Mạch với giá thấp nhất là: 1 DKK = 3.475,00 VND

+ Ngân hàng VietABank đang mua tiền mặt Krone Đan Mạch với giá cao nhất là: 1 DKK = 3.472,00 VND

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Krone Đan Mạch với giá cao nhất là: 1 DKK = 3.603,00 VND

Ngân hàng bán Krone Đan Mạch (DKK)

+ Ngân hàng VRB đang bán tiền mặt Krone Đan Mạch với giá thấp nhất là: 1 DKK = 3.678,00 VND

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Krone Đan Mạch với giá thấp nhất là: 1 DKK = 3.724,00 VND

+ Ngân hàng HDBank đang bán tiền mặt Krone Đan Mạch với giá cao nhất là: 1 DKK = 3.777,00 VND

+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Krone Đan Mạch với giá cao nhất là: 1 DKK = 3.794,00 VND

Tỷ giá Krone Đan Mạch hôm nay - Tỷ giá DKK mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá