Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:11 01/12/2023

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 3.077,46 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 3.077,46 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 3.077,46 VND, 22:55:11 01/12/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank3.048,003.167,00
ACB3.185,00
Agribank3.053,003.065,003.168,00
BIDV3.045,003.067,003.155,00
Đông Á2.900,003.150,00
Eximbankwebgia.comweb giáwebgiá.com
HDBankwebgiá.comwebgia.com
HSBCwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Indovinaweb giáweb giá
Kiên Longwebgia.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
MBweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Nam Áweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgiá.com
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgiá.comwebgia.com
Saigonbankxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
SHBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Techcombankwebgiá.comwebgia.com
TPBwebgia.com
UOBwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VIBweb giáxem tại webgia.com
VietABankweb giáwebgia.comwebgia.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáweb giá
VietinBankwebgiá.comweb giáwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (02/12/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.500,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.900,00 VND

+ Ngân hàng Agribank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.053,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.075,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.030,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.030,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.300,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.290,00 VND

Tỷ giá Đô Hồng Kông - Tỷ giá HKD mới nhất hôm nay 02/12/2023 - Web giá
5 trên 735 đánh giá