Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 11:50:12 23/04/2021

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 2.945,40 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 2.945,40 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 2.945,40 VND, 11:50:12 23/04/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank2.864,003.081,00
ACB3.032,003.032,00
Agribank2.917,002.929,003.012,00
BIDV2.915,002.936,003.009,00
Đông Á2.410,002.950,002.920,003.000,00
Eximbankxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
HDBankwebgia.comxem tại webgia.com
HSBCxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giá
Indovinaweb giáwebgia.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtwebgia.comweb giá
MSBwebgiá.comweb giá
MBxem tại webgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
OceanBankxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
PVcomBankwebgiá.comweb giáweb giáwebgiá.com
Sacombankweb giáxem tại webgia.com
Saigonbankwebgia.comwebgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBwebgia.comweb giáweb giá
Techcombankwebgia.comxem tại webgia.com
TPBwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
UOBweb giáwebgiá.comxem tại webgia.com
VIBwebgiá.comxem tại webgia.com
VietABankweb giáxem tại webgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Vietcombankwebgiá.comwebgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VRBweb giáwebgia.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Hồng Kông - Tỷ giá HKD mới nhất hôm nay 23/04/2021 - Web giá
5 trên 475 đánh giá

Vay tiền Online - Vay Tín ChấpTóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (23/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.410,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.792,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 2.928,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.032,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.920,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.000,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.162,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.152,00 VND