Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 09:35:13 24/04/2024

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 3.220,12 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 29 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 3.220,12 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 3.220,12 VND, 09:35:13 24/04/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 29 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank3.080,003.394,00
ACB3.326,00
Agribank3.184,003.197,003.301,00
BIDV3.167,003.189,003.279,00
Đông Á2.900,003.160,00
Eximbankwebgia.comwebgia.comwebgia.com
HDBankxem tại webgia.comwebgia.com
HSBCwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
Indovinaweb giáwebgiá.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
MSBwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.com
MBweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Nam Áxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
PGBankwebgiá.comwebgia.com
PublicBankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgiá.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
SHBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Techcombankweb giáwebgiá.com
TPBwebgia.com
UOBweb giáweb giáwebgiá.com
VIBweb giáweb giá
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Vietcombankwebgia.comweb giáweb giá
VietinBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VRBweb giáweb giáwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (24/04/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 29 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.500,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.900,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.206,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.218,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng BIDV, VRB đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.279,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.160,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.449,00 VND

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.449,00 VND

Tỷ giá Đô Hồng Kông hôm nay - Tỷ giá HKD mới nhất 24/04/2024 - Web giá
5 trên 850 đánh giá