Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:12 22/07/2024

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 3.213,88 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 3.213,88 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 3.213,88 VND, 22:55:12 22/07/2024)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank3.089,003.400,00
ACB3.321,00
Agribank3.177,003.190,003.294,00
BIDV3.174,003.196,003.289,00
Đông Á2.900,003.300,00
Eximbankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comxem tại webgia.com
HSBCweb giáweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
Indovinaweb giáweb giá
Kiên Longxem tại webgia.comwebgia.com
Liên Việtweb giá
MSBweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
MBxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
OceanBankxem tại webgia.com
PGBankweb giáweb giá
PublicBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.com
Sacombankwebgia.comwebgia.com
Saigonbankwebgia.com
SeABankwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giá
SHBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Techcombankwebgiá.comwebgia.com
TPBwebgia.com
UOBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
VIBwebgiá.comwebgia.com
VietABankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
VietCapitalBankweb giáwebgiá.comwebgia.com
Vietcombankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.com
VietinBankwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VRBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (22/07/2024)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.500,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.900,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.199,00 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.265,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.283,00 VND

+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.289,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.434,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.424,00 VND

Tỷ giá Đô Hồng Kông hôm nay - Tỷ giá HKD mới nhất 22/07/2024 - Web giá
4.6 trên 854 đánh giá