Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:25:12 07/02/2023

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 2.967,67 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 2.967,67 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 2.967,67 VND, 08:25:12 07/02/2023)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank2.847,003.147,00
ACB3.059,003.059,00
Agribank2.929,002.941,003.036,00
BIDV2.929,002.950,003.036,00
Đông Á2.410,002.900,002.920,003.030,00
Eximbankxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
HDBankwebgia.comwebgia.com
HSBCxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Indovinaxem tại webgia.comweb giá
Kiên Longwebgia.comweb giá
Liên Việtwebgiá.com
MSBwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.com
MBweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Nam Áweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
OceanBankwebgia.com
PGBankwebgiá.comwebgia.com
PublicBankweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Sacombankwebgia.comwebgiá.com
Saigonbankwebgia.com
SeABankweb giáwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
SHBweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgiá.com
VIBwebgia.com
VietABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietCapitalBankweb giáxem tại webgia.comweb giá
Vietcombankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.com
VietinBankxem tại webgia.comweb giáwebgia.com
VRBwebgiá.comwebgia.comweb giá
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (07/02/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.410,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.812,00 VND

+ Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.020,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.059,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.920,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á, PVcomBank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.030,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.182,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.172,00 VND

Tỷ giá Đô Hồng Kông - Tỷ giá HKD mới nhất hôm nay 07/02/2023 - Web giá
4.5 trên 723 đánh giá