Tỷ giá HKD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 22:55:13 23/01/2021

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ($) (HKD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) hôm nay là 1 HKD = 2.943,18 VND. Tỷ giá trung bình HKD được tính từ dữ liệu của 31 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Hồng Kông ($).

1 HKD = 2.943,18 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 HKD = 2.943,18 VND, 22:55:13 23/01/2021)

(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Xem thêm so sánh tỷ giá HKD

Bảng tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 31 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá HKD hôm nay ở bên dưới

Đơn vị: đồng
Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán tiền mặtBán chuyển khoản
ABBank2.868,003.086,00
ACB2.949,003.004,00
Agribank2.921,002.933,003.016,00
BIDV2.920,002.940,003.014,00
Đông Á2.410,002.960,002.920,003.010,00
Eximbankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
HDBankwebgia.comweb giá
HSBCwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinaxem tại webgia.comwebgiá.com
Kiên Longwebgiá.comwebgia.com
Liên Việtweb giáwebgia.com
MSBwebgiá.comwebgiá.com
MBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
Nam Áxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
OceanBankwebgiá.comweb giá
PGBankwebgia.comxem tại webgia.com
PublicBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.com
Sacombankweb giáwebgia.com
Saigonbankweb giáweb giáwebgia.com
SeABankwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
SHBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
Techcombankwebgia.comwebgia.com
TPBwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
UOBwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
VIBxem tại webgia.comwebgia.com
VietABankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.com
VietCapitalBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.com
Vietcombankwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankweb giáwebgia.comweb giá
VRBwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com
Tỷ giá Đô Hồng Kông - Tỷ giá HKD mới nhất hôm nay 24/01/2021 - Web giá
4.0 trên 471 đánh giá

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) hôm nay (24/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá HKD tại 31 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.410,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.797,00 VND

+ Ngân hàng Saigonbank đang mua tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 2.941,00 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 2.960,00 VND

Ngân hàng bán Đô la Hồng Kông ($) (HKD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 2.920,00 VND

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá thấp nhất là: 1 HKD = 3.004,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.167,00 VND

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản Đô la Hồng Kông ($) với giá cao nhất là: 1 HKD = 3.157,00 VND